Fremtidens hospital

​På den tredje og sidste workshopdag var der åbnet op for den store pose. Opgaven var at tænke stort og drømme om, hvordan et hospit​al år 2020 skal udformes og hvilke krav der er til et hospital der skal rumme fremtidens patienter og modtage alle akutte patienter i FAM i helt nye omgivelser.

Bølgerne gik da også højt og de temaer der var tilbagevendende i diskussionerne om fremtidens hospital var: At vi får bygget et hospital, hvor både de fysiske rammer, men i høj grad også organiseringen og IT er med til at understøtte gode patientforløb og et godt og effektivt arbejdsmiljø.

Et andet vigtigt emne var nødvendigheden af at vi får tænkt nyt på en måde, som kan facilitere samarbejdet på tværs af afdelinger. ”Det er vigtigt at vi får bygget en Fælles akutmodtagelse der giver mest mulig diskretionen for patienterne””Vi skal bygge et hospital der er så godt og bæredygtigt, at andre i fremtiden vil valfarte fra nær og fjern for at få inspiration fra den måde vi har løst opgaven på””Vi skal have større samarbejde på tværs og ikke bare sidde i hver vores tårne”​
Redaktør