I mål med Brugerproces 2012

​Brugerproces 2012 blev skudt i gang d. 15 maj ved et stort kick off møde, efterfulgt af mere end 35 møder med afdelingernes brugergrupper og d. 3, 4 & 5 sept. deltog personale fra Hospitalerne i Nord på tre tværgående workshops. Der havde de til formål at drøfte fælles akut modtagelse, patientforløb, organisering og fremtidens hospital. ​​

​​

​Varighed: 2:38 min.

Resultaterne fra de tre workshops og Brugerproces 2012 skal i første omgang bruges i det konkurrenceprogram, der udsendes i starten af 2013 og som de rådgiverteams, der byder på opgaven med at tegne det nye hospital skal bruge som grundlaget for deres arbejde med at give hospitalet f​orm.Du kan i venstre kolonne klikke dig rundt og læse om mere om de temaer der blev drøftet og arbejdet med iløbet af de tre workshopdage, se et udpluk af de mindeværdige øjeblikke fra de tre dage, som vi har indfanget i billeder og video.

Under ”vil du vide mere” kan du hente to rapporter, der gennemgår resultaterne fra Brugerproces 2012.

Redaktør