Om Brugerproces 2012

Inden for de kommende år skal Nyt Hospital Nordsjælland stå færdig. Selvom det kan lyde af lang tid, er vi allerede nu i gang med at formulere ønsker og krav til det nye hospital. Læs mere her.

​​​

Varighed: 3:30 min.

Der skal i løbet af 2013 afholdes en projektkonkurrence. Til konkurrencen skal der produceres et konkurrenceprogram, der beskriver krav og ønsker til det nye hospital. Vi inviterer til at bidrage til indholdet i konkurrenceprogrammet. Konkurrenceprogrammet vil være grundlaget for projektkonkurrencen og blive nærlæst af de byggeteams, som skal give hver deres bud på formgivningen af det nye hospital.

For at give de rådgivende teams, de bedste forudsætninger for at tegne hospitalet, har vi brug for input, fra dem, der til dagligt arbejder på hospitalet. Vi har derfor planlagt  en brugerproces, der starter i maj måned 2012 og løber frem til september 2012. I første omgang afholdes møder og workshops med afdelingsledelser og enkelte medarbejderrepræsentanter med det formål at producere input til konkurrenceprogrammet.

Brugerprocessen igangsættes ved et kick off møde, der afholdes d. 15. maj kl. 12.30 – 14.00 i auditoriet i konferencecentret. (indgang 50B). Der er udsendt brev til afdelingsledelserne herom.


Input fra brugerne i brug​​erproces 2012

Den brugerproces, som gennemføres over den næste halve år, tager afsæt i statens og Region H’s rammer og retningslinjer for kvalitetsfondsprojekter, klinisk grundstruktur, Fælles Akut Modtagelse mv. Målet er således at se på det overordnede strukturelle og organisatoriske fundament, såvel som funktionskrav for det fremtidige hospital. Derudover vil projektorganisationen sammen med de enkelte afdelinger udvikle visioner for det nye hospital, som også skal ind i konkurrenceprogrammet.

Redaktør