Om Brugerproces 2014

​Brugerproces 2014 foregik i løbet af efteråret 2014. Her blev 186 medarbejdere fra Nordsjællands Hospital deltog. De blev inddelt i 13 programgrupper.

Programgrupperne er sammensat af personale fra Nordsjællands Hospital og arbejdede med kvalificering af nærhedsbehov, flow og funktioner. 

Med fokus på hver deres tema bidrog disse grupper til at kvalificere byggeriet af det nye hospital, og de vil i sidste ende bidrage til det byggeprogram, der bliver grundlaget for den næste fase i projektet.

Temaerne for de 13 programgrupper var:

 1. Sengestuer/sengeområder
 2. Ambulatoriedrift
 3. Operation og andre invasive indgreb
 4. Fælles akutmodtagelse
 5. Logistik
 6. Serviceby
 7. Kontorer og mødefaciliteter
 8. Intensiv
 9. Billeddiagnostik
 10. Kvinde/barn
 11. Dagbehandling
 12. Rehabilitering
 13. Laboratorier og prøvetagning

Brugerproces og de 20 koncepter

Brugerprocessen var baseret på 20 koncepter fra konkurrenceprogrammet, der i detaljen beskriver, hvilke krav det nye byggeri skal leve op til for at understøtte den drift, som hospitalet skal være parat til at præstere, når det er bygget færdigt.

Koncepterne omfatter kliniske koncepter, faglige koncepter, designkoncepter og supportkoncepter. 

De 20 koncepter omsætter hospitalets overordnede vision, de 5 bærende principper og de 10 arealbenyttelsesprincipper til den drift, som skal udføres på 
Nyt Hospital Nordsjælland. 

De fire første kliniske koncepter er så centrale for kernevirksomheden, at de vil være styrende for de øvrige koncepter. I udarbejdelse af forslaget til hospitalets kommende opbygning skal koncepterne tages i anvendelse, når hovedfunktionernes tildelte arealramme skal disponeres.

Møderne i de 13 grupper var fordelt hen over efteråret med fire møder i hver gruppe. Alle grupper havde en talsperson, der indgik i projektstyregruppen og som skal understøttede koordinationen og dialogen mellem programgruppen og projektstyregruppen.

Projektstyregruppen for Nyt Hospital Nordsjælland bestod af:

 • Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth (formand)
 • Projektdirektør Henrik Schødts (næstformand)
 • Ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen
 • Ledende overlæge Jakob Lundager Forberg
 • Overlægerep. Iben Sorgenfrei
 • Reservelæge Helga Holm Schultz
 • Ledende oversygeplejerske Susanne Tronier
 • Afdelingssygeplejerske Mette Juhl Foghmar
 • VMU, næstfmd. Charlotte Lin Witzel
 • VMU, Steen Andersen 
 • Arbejdsmiljørep. Jørgen Michael Kjærulf Stougaard 
 • Facility Management, Morten Holle, FM-chef
 • Administrationen, Tobias Neergaard, Økonomiafdelingen

Projektstyregruppen mødtes regelmæssigt i løbet af brugerprocesperioden og behandlede og kommenterede de endelige resultater af drøftelserne i programgrupperne fra brugerprocessen. 

I forbindelse med brugerprocessen blev der i løbet af efteråret afholdt en række møder og aktiviteter for ansatte på Nordsjællands Hospoital. Møder som skal være medvirkende til at nye og anderledes perspektiver på mulighederne i fremtidens hospital.


Redaktør