​​​​​

Personale-workshops

Vi afholder løbende workshops for ansatte ved Nordsjællands Hospital. Du kan læs mere om disse workshops under de forskellige brugerprocesforløb eller på intranettet, hvis du er ansat på hospitalet.