Forslag 1

​​

Varighed: 4:12 min.

Fra Dommerbetænkn​ingen

"Forslaget rummer en vision om at skabe en human arkitektur i en bymæssig struktur inspireret af middelalderens klostre og kendetegnet ved en gridstruktur med et centralt placeret cirkulært torv. Det humane kommer fint til udtryk i en skala, som er lavere udadtil, men højere indadtil.

 

Forslaget udtrykker stor følsomhed og poesi i materialitet og proportionalitet – både i forhold til selve bygningenog til det omkringliggende landskab. Det er et meget sympatisk projekt. Dog er forslaget belastet af en  hensigtsmæssig prioritering i forhold til standardisering, fleksibilitet, arbejdsgange, afstande og wayfinding. Eksempelvis er centrum i bygningen et offentligt uderum, fremfor et funktionelt fordelingsrum – sidstnævnte havde understøttet logistikken og effektiviteten bedre. Således synes de funktionelle betragtninger uhensigtsmæssige, og selvom strukturen er sympatisk, virker den ufleksibel i forhold til driften og i forhold til videre bearbejdning."

 

Redaktør