Forslag 4 - vinder

​​​

 

​​​​​Varighed: 4:44 min.

Læs mere om vinderen her

Fra domme​​rbetæ​​nkningen

"Forslaget præsenterer en meget original hovedidé, der på en enkel måde skaber et arkitektonisk bygværk af meget høj kvalitet. Det er modsætningen til det monumentale, der er hovedfortællingen - et hospital i 2-4 etager, der ikke virker voldsomt. Sengeafsnittene er på en smuk måde placeret som et kredsformet anlæg i 2 etager, der dels henvender sig til en taghave, dels mod landskabet.

Hele anlæget er placeret i en skovbeplantning, der med sine lysninger giver adgang og skaber rum mellem bygning og landskab.

Behandlingsdelen er placeret under sengestuerne og inde i den centrale del. Her skabes en fortættet struktur, der forsynes med dagslys via lysgårde.

Det vil være nødvendigt med en bearbejdsning, der sikrer øgede dagslysforhold og samtidig fovorbedrer overskuelighed og logistiske sammenhænge."​

Redaktør