Udbud

​Her kan du finde information om aktuelle og tidligere udbud, teknisk dialog m.m. 

24.10-2018: Fire entreprenører er prækvalificerede // Four contractors are prequalified

I konkurrencen om at bygge Nordsjællands nye hospital er fire entreprenører prækvalificeret: 

MT Højgaard og NCC, som er blandt Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder, samt det italienske CMB-Itinera, der varetager de nye hospitalsbyggerier i Odense og Køge, og det østrigsk-italienske Rde-VSG, der er et joint venture mellem Vamed, der er specialiseret i byggerier til sundhedssektoren, og Rizzani de Eccher.

04.10-2018: Vi søger den rette entreprenør // We're looking for the right contractor

17.09-2018: Informationsmøde  prækvalifikation // Information meeting regarding prequalification

Mandag 17. september afholdt projektorganisationen et infomøde for interesserede entreprenører ifbm. med, at udbuddet er gået ind i prækvalifikationsfasen.

Hvis du ikke deltog i mødet eller fulgte med på live-streamen, kan det genses her. 

 

13.08.2018: Udbudsmodel for hovedentreprise

Nyt Hospital Nordsjælland er klar til prækvalifikation af entreprenører.  Vi har derfor den 13. august 2018 sendt en forhåndsmeddelelse til EU-Tidende om, at vi udsender udbudsbekendtgørelsen ud den 7. september 2018. Du kan læse mere om udbuddet via dette link og blive klogere på projektets udbudsmodel i denne pdf.

25.01.2017: Teknisk dialog vedr. byggeledelse med et repræsentativt udsnit af potentielle aktører

Læs mere i vores grundlagsnotat.

06.10.2016: Totalrådgiver i teknisk dialog Teknisk Dialog vedr. facade

Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går i gang med at gennemføre en dialog vedr. facade med et repræsentativt udsnit af markedet. Læs mere om den tekniske dialog omkring facaden i denne pdf.


English version: Technical dialogue regarding facade 

Herzog & De Meuron & Vilhelm Lauritzen Architecs - the Total Consultant of New North Zealand Hospital now wishes to enter into a technical facade dialogue with manufacturers /suppliers in order to take advantage of the knowledge and expertise in the market. Learn more about the technical dialogue in this pdf.

 

....................................................................................................................................................

 

18.07.2016: Totalrådgiver i teknisk dialog med markedet

Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går i gang med at gennemføre en teknisk dialog med et repræsentativt udsnit af markedet. Du kan læse mere om den i denne pdf


English version: Technical dialogue with manufacturers/suppliers

Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Architecs - the Total Consultant of New North Zealand Hospital now wishes to further explore the degree of prefabrication that could be accomplished by obtaining feedback from manufacturers/suppliers.

Because of this we wish to engage in a technical dialogue with manufacturers /suppliers in order to take advantage of the knowledge and expertise in the market.

Learn more about the technical dialogue in this pdf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2015: Vi går i dialog med markedet om udbudsstrategien

Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går nu i tættere dialog med entreprenørmarkedet for at kvalificere byggeriets udbudsstrategi.

"Lige nu er vi i en vigtig fase i byggeprocessen, hvor vi skal til at definere, hvordan vi vil udbyde projektets byggedel, der løber op i ca. 2,3 mia. kr. Vi kan vælge at udbyde projektet i større eller mindre dele. Totalrådgiver går derfor i dialog med markedet for at få input til, hvordan det konkret giver mening at kvalificere et område som fx sengestuer, facader og større byggeentrepriser. Det gør vi for at sikre, at vi får det byggeri, som vi ønsker, men også for at sikre, at markedet rent faktisk er i stand til at løfte opgaven for os. Det er en helt naturlig del af det at bygge stort," siger projektdirektør Henrik Schødts.

Konkrete henvendelser i forhold til projektets udbudsstrategi kan rettes til:

Henrik Schødts, projektdirektør
Tlf. + 45 31 43 20 41
Send en mail

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2015: ​​Meddelelse vedrørende markedsdialog

Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) takker for den interesse, som potentielle tilbudsgivere m.v. har vist som følge af den offentliggjorte vejledende forhåndsmeddelelse, jf. bekendtgørelse 2015/S 123-225441.

NHN har på baggrund af de mange henvendelser besluttet at indsnævre markedsdialogen til alene at omfatte funktionsområderne: operation, billeddiagnostik, laboratorier og intensiv.

I løbet af efteråret vil NHN derfor fortsætte markedsdialogen i det omfang NHN finder det formålstjenligt. NHN vil på baggrund af henvendelserne tage kontakt til relevante virksomheder, der kan bidrage med yderligere informationer indenfor de nævnte områder.

Interesserede virksomheder kan holde sig orienteret via NHN´s hjemmeside, hvor materiale vedr. den tekniske dialog vil blive offentliggjort i det omfang det er muligt. 

English version: New North Zealand Hospital (NNZH) are pleased with the interest shown by potential bidders as a result of the published prior information notice , cf. order 2015 / S 123-225441

Based on the many inquiries NNZH have decided to narrow down the market dialogue to cover the following functional areas: Surgery, Diagnostic Imaging, Laboratory and Intensive.

During autumn/winter NNZH will continue the market dialogue to the extent that NNZH will find it useful. NNZH will contact relevant businesses based on inquiries that may help provide additional information in these areas.

Interested companies can find information via the NNZH website where material concerning the technical dialogue will be published to the extent possible.

​​---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapporten Anbefalinger til Rådgiverudbud er nu tilgængelig. Hent den som pdf via dette link.

Redaktør