Aktuelle udbud

​Her kan du finde information om aktuelle udbud, teknisk dialog mm. 

24.10-2018: Fire entreprenører er prækvalificerede // Four contractors are prequalified

I konkurrencen om at bygge Nordsjællands nye hospital er fire entreprenører nu prækvalificeret: 

MT Højgaard og NCC, som er blandt Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder, samt det italienske CMB-Itinera, der varetager de nye hospitalsbyggerier i Odense og Køge, og det østrigsk-italienske Rde-VSG, der er et joint venture mellem Vamed, der er specialiseret i byggerier til sundhedssektoren, og Rizzani de Eccher.

Læs vores pressemeddelelse her

Resultat af prækvalifikation 24. oktober 2018


04.10-2018: Vi søger den rette entreprenør // We're looking for the right contractor


 18.09-2018: Pressemeddelese udbud // Press Release tender

PMdigitaltbyggeri-final.pdf

 PM-tender-final.pdf
 

17.09-2018: Informationsmøde  prækvalifikation // Information meeting regarding prequalification

Mandag 17. september afholdte projektorganisationen et infomøde for interesserede entreprenører ifbm. med, at udbuddet er gået ind i prækvalifikationsfasen.

Hvis du ikke deltog i mødet eller fulgte med på live-streamen, kan det genses her. 

 

 

13.08.2018: Udbudsmodel for hovedentreprise

Nyt Hospital Nordsjælland er klar til næste milepæl som er prækvalifikation af entreprenører.  Vi har derfor den 13. august 2018 sendt en forhåndsmeddelelse til EU-Tidende om, at vi udsender udbudsbekendtgørelsen ud den 7. september 2018. Læs nyheden om udbuddet her.  Bliv klogere på projektets udbudsmodel: Læs mere her 

25.01.2017: Teknisk dialog vedr. byggeledelse med et repræsentativt udsnit af potentielle aktører.Læs mere her. 

06.10.2016: Totalrådgiver i teknisk dialog Teknisk Dialog vedr. facade.
Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går i gang med at gennemføre en dialog vedr. facade med et repræsentativt udsnit af markedet. Læs mere her


English version: Technical dialogue regarding facade 
Herzog & De Meuron & Vilhelm Lauritzen Architecs - the Total Consultant of New North Zealand Hospital now wishes to enter into a technical facade dialogue with manufacturers /suppliers in order to take advantage of the knowledge and expertise in the market. 
Learn more about the technical dialogue here.

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

18.07.2016: Totalrådgiver i teknisk dialog med markedet
Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går i gang med at gennemføre en teknisk dialog med et repræsentativt udsnit af markedet. Læs mere her.

English version: 
Technical 
dialogue with manufacturers/suppliers
Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Architecs - the Total Consultant of New North Zealand Hospital now wishes to further explore the degree of prefabrication that could be accomplished by obtaining feedback from manufacturers/suppliers.

For this reason we wish to enter into a technical dialogue with manufacturers /suppliers in order to take advantage of the knowledge and expertise in the market.

Learn more about the technical dialogue here.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2015: Vi går i dialog med markedet om udbudsstrategien

Nyt Hospital Nordsjællands totalrådgiver, Herzog & De Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter, går nu i tættere dialog med entreprenørmarkedet for at kvalificere byggeriets udbudsstrategi.

"Lige nu er vi i en vigtig fase i byggeprocessen, hvor vi skal til at definere, hvordan vi vil udbyde projektets byggedel, der løber op i ca. 2,3 mia. kr. Vi kan vælge at udbyde projektet i større eller mindre dele. Totalrådgiver går derfor i dialog med markedet for at få input til, hvordan det konkret giver mening at kvalificere et område som fx sengestuer, facader og større byggeentrepriser. Det gør vi for at sikre, at vi får det byggeri, som vi ønsker, men også for at sikre, at markedet rent faktisk er i stand til at løfte opgaven for os. Det er en helt naturlig del af det at bygge stort," siger projektdirektør Henrik Schødts.

Konkrete henvendelser i forhold til projektets udbudsstrategi kan rettes til:

Henrik Schødts, projektdirektør
Telefon: + 45 3143 2041
Mail: henrik.schoedts@regionh.dk

Eller:

Peter Ingemann Størling, økonomichef
Telefon: +45 2682 0295
Mail: peter.ingemann.stoerling@regionh.dk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2015: ​​Meddelelse vedrørende markedsdialog:

Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) takker for den interesse, som potentielle tilbudsgivere m.v. har vist som følge af den offentliggjorte vejledende forhåndsmeddelelse, jf. bekendtgørelse 2015/S 123-225441.

NHN har på baggrund af de mange henvendelser besluttet at indsnævre markedsdialogen til alene at omfatte funktionsområderne: operation, billeddiagnostik, laboratorier og intensiv.

I løbet af efteråret vil NHN derfor fortsætte markedsdialogen i det omfang NHN finder det formålstjenligt. NHN vil på baggrund af henvendelserne tage kontakt til relevante virksomheder, der kan bidrage med yderligere informationer indenfor de nævnte områder.

Interesserede virksomheder kan holde sig orienteret via NHN´s hjemmeside, hvor materiale vedr. den tekniske dialog vil blive offentliggjort i det omfang det er muligt. 

English version: New North Zealand Hospital (NNZH) are pleased with the interest shown by potential bidders as a result of the published prior information notice , cf. order 2015 / S 123-225441.

Based on the many inquiries NNZH have decided to narrow down the market dialogue to cover the following functional areas: Surgery, Diagnostic Imaging, Laboratory and Intensive.

During autumn/winter NNZH will continue the market dialogue to the extent that NNZH will find it useful. NNZH will contact relevant businesses based on inquiries that may help provide additional information in these areas.

Interested companies can find information via the NNZH website where material concerning the technical dialogue will be published to the extent possible.

​​---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapporten Anbefalinger til Rådgiverudbud er nu tilgængelig. Hent den her.

Redaktør