Indgåede kontrakter

For at planlægge og myndighedsbehandle byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland gennemfører vi omfattende undersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningen.

Til dette arbejde har projektgruppen indgået følgende kontrakter:

Kontrakt om bygherrerådgivning: Cowi

Kontrakt om funktionsplanlægning: Lohfert & Lohfert AS

 

 

Redaktør