Indgåede kontrakter

For at planlægge og myndighedsbehandle byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland gennemfører vi omfattende undersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningen.

Til dette arbejde har projektgruppen indgået kontrakt med Cowi om bygherrerådgivning. Du kan læse mere om Cowi på deres hjemmeside. Vi har også indgået kontrakt med Lohfert & Lohfert AS om funktionsplanlægning, og du kan læse mere om Lohfert & Lohfert AS på deres hjemmeside.

 

 

Redaktør