​​​

Forslag 6

​​Varighed: 4:01 min.

Fra dommerb​etænkningen

"Der er tale om et forslag, der i sin hovedidé arbejder med en meget stor grad af fortætning og koncentration af det overordnede diagram.

Det er et bygværk med et meget lille fodaftryk og en bebyggelsesstruktur, der er overvejende vertikal. Stedet og bearbejdningen af landskabet har haft en ligeværdig betydning i forhold til selve hospitalets arkitektoniske bearbejdning.

Skove, lunde og lysninger skaber rammerne omkring det, som som forslagsstillerne beskriver som en del af den moderne nordiake tradition, men også en nærmest pragmatisk, hverdagsagtig arkitektur. Den tætte struktur giver flere steder problematiske dagslysforhold og desuden indbliksgener mellem sengestuerne. Den skarpe opdeling i forskellige enheder og de snævre forhold omkring elebvatortårnene giver vanskeligheder i forhold til forbindelser."

 

 

Redaktør