Det imødekommende hospital

​​​

De fysiske rammer bidrager til menneskers helbredelse, behandling og trivsel. Hospitalet er tryghedsskabende, tilgængeligt og æstetisk. De fysiske rammer understøtter en ligeværdig relation mellem patienter og personale samt tager hensyn til at mennesker.

Patienten behandles værdigt med respekt for den enkeltes identitet og relationer. Patienten skal føle sig tryg og velkommen i hospitalets omgivelser. Ved udskrivelse er patienten tryg og velforberedt på at forlade hospitalet.

Personalet skal trives som professionelle og personlige mennesker i rammer, der tilkendegiver værdsættelse.
Redaktør