Det sikre hospital

De fysiske rammer baseres på evidensbaserede løsninger, der højner sikkerhed for alle, der færdes på hospitalet.

Patienten skal i videst mulig omfang beskyttes mod skader, ulykker og utilsigtede hændelser ved ophold og behandling på hospitalet.

Personalet skal kunne stole på, at deres psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold er tilgodeset.
Redaktør