Hospitalet der arbejder på tværs

De fysiske rammer muliggør tværgående samarbejde, udvikling og deling af viden mellem kompetencemiljøer både indenfor hospitalets rammer og med omverdenen.

Patienten og de pårørendes kompetencer inddrages i et partnerskab med sundhedsprofessionelle. Behandlingsforløb foregår med ikke mærkbare overgange til andre dele af sundheds- og behandlingssektoren.

Personalet indgår i fagligt samarbejde med relevante aktører i omverdenen, f.eks. kommunerne, praksissektoren, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og forsknings- og udviklingsmiljøer.
Redaktør