Hospitalet der tilbyder den bedste behandling

​​​​​​

De fysiske rammer er indrettet til at understøtte patientflow og baseret på optimeret logistik, således at bygningernes funktionalitet fremmer grænseløse arbejdsgange mellem kompetencemiljøer til understøttelse af den bedste og mest effektive behandling. 

Patienten oplever behandling af høj faglig kvalitet i veltilrettelagte behandlingsforløb. Patienten befinder sig i en atmosfære præget af respekt og fokus på patientens situation og behov.

Personalet har adgang til de nødvendige arbejdsredskaber, herunder hurtig tilgang til relevante data og ny teknologi som forudsætning for effektiv, højtkvalificeret og evidensbaseret behandling.
Redaktør