Personaleinput til de fem bærende principper

I løbet af foråret 2011 har projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland været i dialog med personalet på Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospital. Formålet har været at undersøge personalets behov og ønsker til det nye hospital på et overordnet inspirationsniveau.

​​

Input til de bærende principp​er​​

Personalets input er blevet præsenteret for hospitalsledelsen, og har på den måde været retningsvisende i processen med at udarbejde de fem bærende principper for Nyt Hospital Nordsjælland.

Interviews og postkort​​​​

Medarbejdernes mange relevante input er indsamlet via 50 dybdeinterviews og en lang række
”postkort til fremtiden” fra personalet til projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland.

Se hvad personalet sagde he​​r:​

Personalets postkort til fremtiden (link)
50 dybdeinterviews med personalet (pdf)
Sammenfatning af personalets input i stikord (pdf)

Redaktør