Hvad skal hospitalet rumme?

​​

Hvor mange patienter regner man med at be​handle om året, når hospitalet​​ står færdigt?​​

Det forventes, at det nye Nordsjællands Hospital årligt vil modtage og behandle omkring 500.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit. Hospitalet skal tage imod 70.000 akutte patienter.

Hvor mange b​​orgere skal bruge hospitalet, når det er færdigt? ​

Nyt Hospital Nordsjællands optageområde er defineret i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og dækker planområde Nord, som består af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. For øre-, næse- og halssygdomme er der et udvidet optageområde, som også omfatter planområde Midt - svarende til et optageområde på knap 750.000 borgere.

Hvor sto​​​rt bliver det nye hospital​

Nyt Hospital Nordsjælland bliver 118.000 m2  stort med 570 ensengsstuer.

Bliver der n​​ok parkeringspladser​​

Der planlægges 2.000 parkeringspladser ved det nye hospital mod 1.700 i dag. Derudover kommer der en helt ny togstation, Favrholm, 600 m fra hospitalet.

Kommer der et køkken på det nye hospital?

Regionsrådet har bedt skiftende regeringer om lov til at lave et produktionskøkken for regionens anlægsmidler. Hvis ikke det lykkes, findes der gode muligheder for at få levering udefra. Endelig valg af køkkenløsning vil blive formidlet her, når der er nyt i sagen.

Kommer der en helikopterlandingsplads?

En helikopterlandingsplads indgår p.t. ikke i Region Hovedstadens planer for hospitalet. Men Nyt Hospital Nordsjælland har reserveret en plads på grunden, så der er mulighed for at anlægge en i fremtiden, hvis det bliver aktuelt.

Kommer de​​​r en skadestue? ​​

Alle akutte patienter fra planområde Nord modtages i Akutmodtagelsen (FAM). Denne afdeling erstatter de tidligere skadestuer og modtagefunktioner.

Bliver d​​​​​et ikke dyrt med ensengsstuer? ​

Ensengsstuer indføres generelt på nyere hospitalsbyggerier i Danmark for at øge patientsikkerheden og komforten i forbindelse med en indlæggelse. De kan desuden reducere risikoen for smitte, infektioner og fald i forbindelse med hospitalsophold. Samlet set forventes ensengsstuerne ikke at medføre øgede udgifter på driften.

Redaktør