Hvad skal hospitalet rumme?

​​

Hvor mange patienter regner man med at be​handle om året, når hospitalet​​ står færdigt?​​

Det er forventningen, at det nye Nordsjællands Hospital årligt vil modtage og behandle omkring 500.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit. Hospitalet skal tage imod 70.000 akutte patienter

Hvor mange b​​orgere skal bruge hospitalet når det er færdigt? ​

Nyt Hospital Nordsjællands optageområde er defineret i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og dækker planområde Nord, som består af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. Hospitalet dækker på den måde et optageområde på omkring 312.000 borgere. For Øre, næse og halssygdomme er der et udvidet optageområde, som også omfatter planområde Midt - svarende til et optageområde på knap 750.000 borgere.

Hvor sto​​​rt bliver det nye hospital​

Nyt Hospital Nordsjælland kommer til at fylde ca. 118.000 m2.

Bliver der n​​ok parkeringspladser​​

Der planlægges med 2.400 parkeringspladser ved det nye hospital mod 1.700 i dag. Derudover kommer der en helt ny togstation, Favrholm, 600 m fra hospitalet. Der kommer også flere busruter.

Kommer de​​​r en skadestue? ​​

Alle akutte patienter fra planområde Nord modtages i Akutmodtagelsen (FAM). Denne afdeling erstatter de tidligere skadestuer og modtagefunktioner.

Bliver d​​​​​et ikke alt for dyrt med en-sengsstuer? ​

En-sengsstuer indføres generelt på nyere hospitalsbyggerier i Danmark. Det styrende hensyn er ønsket om øget patientsikkerhed og komfort i forbindelse med en indlæggelse på et hospital. Herunder er det et væsentligt parameter, at reducere risikoen for smitte, infektioner og fald i forbindelse med hospitalsophold. Samlet set forventes det ikke at medføre øgede udgifter på driften i forhold til i dag.

Redaktør