​​

Hvor bliver hospitalet placeret?

​​​​Hvor skal hospit​​a​let ligge? ​​

Hospitalet bliver bygget sydvest for Hillerød ved Overdrevsvejen. Hospitalet bliver centrum i en ny bydel, Favrholm, som Hillerød Kommune planlægger i området.

Du kan læse mere om Favrholm på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Hvordan kommer man ud til det nye hospital med offentlig transport?​​

Den offentlige transport bliver udvidet, så det bliver let at komme til og fra det nye hospital. Der bygges en ny togstation til både S-toget og lokalbanen 600 m fra hospitalet.

Bliver hospitalet bygg​​et ovenpå mosejord? ​​

Hospitalet bliver bygget ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Grunden grænser op til Saltpetermosen. Jordbundsforholdene på den grund, hvor hospitalet er ved at blive bygget er blevet grundigt undersøgt, og byggefeltet er blevet indrettet efter de områder på grunden, hvor jordbunden er mest velegnet til byggeri.

Skal hospitalet ligg​​e på den ​gamle losseplads? ​

Hospitalet bliver ikke bygget ovenpå en gammel losseplads. Den nedlagte losseplads ligger nordøst for den grund, hvor hospitalet er ved at blive bygget.

Redaktør