Hvor bliver hospitalet placeret?

​​

​​​​Hvor skal hospit​​a​let ligge? ​​

Hospitalet bliver bygget sydvest for Hillerød ved Overdrevsvejen. Hospitalet bliver hjertet i en ny bydel, Favrholm, som Hillerød kommune planlægger i området. Der bygges også en ny station, der vil betjene rejsende fra både S-tog og lokalbanen. 

Du kan læse mere om den nye bydel, Favrholm, via Hillerød Kommunes hjemmeside

Hvordan kommer man ud til det nye hospital med offentlig transport?​​

Den offentlige transport bliver udvidet således at det bliver let at komme til og fra det nye hospital. Tæt på det nye hospital, bliver der bygget en ny station. Den kommer til at betjene både S-banen og lokalbanen

Skal hospitalet bygg​​es ovenpå mosejord? ​​

Hospitalet bliver bygget ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Grunden grænser op til Saltpetermosen. Jordbundsforholdene på den grund, hvor hospitalet skal bygges er blevet grundigt undersøgt og byggefeltet vil blive indrettet efter de områder på grunden, hvor jordbunden er mest velegnet til byggeri.

Skal hospitalet ligg​​e på den ​gamle losseplads? ​

Hospitalet bliver ikke bygget ovenpå en gammel losseplads. Den nedlagte losseplads ligger nordøst for den grund, hvor hospitalet skal bygges.


Redaktør