Hvordan bliver hospitalet finansieret?

​​​​Hvad er et k​​​valitetsfondsprojekt?

Regionerne bygger i disse år en række nye hospitaler. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. 16 af de nye hospitaler bliver bygget med tilskud fra den statslige kvalitetsfond. De kaldes derfor også for ”kvalitetsfondsbyggerier”. Foruden midlerne fra kvalitetsfonden består finansieringen af projekterne af en regional finansiering i form af ordinære anlægsmidler og låntagning. Den samlede investeringsramme er på 41,4 mia. kr. (09-PL). I Region Hovedstaden bygges seks kvalitetsfondsbyggerier. Det drejer sig udover Nyt hospital Nordsjælland om:

  • Nyt hospital Hvidovre
  • Nyt hospital Herlev
  • Nyt hospital Bispebjerg
  • Nyt Rigshospitalet
  • Sct. Hans Hospital

Hvor meg​​et er byggeriet budgetteret til​? ​​

Byggeriet er budgetteret til 5,4 mia. (PL2021).  PL betyder pris- og løn og anvendes i bl.a. det offentlige, som et værktøj til at beregne årets omkostninger i et givet år. Det vil sige, at budgettet til projektet fremskrives ift. udviklingen i pris og løn.

Hvordan ser de andre byggerier ud? 

Du kan se en oversigt over hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden her. 

Redaktør