FAQ

Vi modtager ofte den samme type spørgsmål om projektet. Her er vores svar på nogle af dem. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er andet, du vil vide.

Vi bygger patienternes hospital i Hillerød

Region Hovedstadens hospitalsplan sammenlægger de to hospitaler i Nordsjælland til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. 
Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Der er bevilliget 4,4 mia. kr. til opførelsen. Hospitalet får ca. et etageareal på 118.000 m2.

Visionær arkitektur

Hospitalet bygges med en fælles akutmodtagelse. Smuk arkitektur og funktionel
organisering af funktioner skal tilbyde patienter, pårørende og medarbejdere rammer, som sætter nye standarder inden for såvel behandling som uddannelse og
forskning. Hospitalet samler alle funktioner i én organisk bygning, som bliver formet
som en firkløver. 

Hospitalet kommer til at ligge i grønne omgivelser og er tænkt som en pavillon midt i en skov – et byggeri, der bliver både imødekommende og gennemtænkt ned i alle logistiske og kliniske funktioner. Visionen er at skabe et patienternes hospital, der er bygget op om den såkaldt helende arkitektur. 

Det betyder bl.a. integrerede sansehaver, godt lysindfald og et hospitalsmiljø, der er let at orientere sig i. Sengeafsnittene bliver placeret som et firkløverformet anlæg i to etager, der dels vender ud mod en taghave, dels mod landskabet. 

Arkitekturen holdes i en lav menneskelig skala, som bliver tilpasset det omkringliggende landskab. På sit højeste sted er hospitalet bare fire etager højt. Designet er fleksibelt og kan tilpasses udviklingen.

 • BYGBARHED

  Det er vigtigt for projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland at sikre en god byggeproces – også for fremtidige samarbejdspartnere. Projektet er endnu i designfasen, men der lægges vægt på tidlig dialog og inddragelse af entreprenører. Selvom hospitalet bugter sig, er der stort fokus på symmetri og standardisering, ligesom selve konstruktionen bliver logisk og gennemtænkt. Byggefasen planlægges i 4D – Virtual Design and Construction (VDC), og byggeriet gennemprojekteres i 3D BIM model.

 • INDDRAGELSE
  Byggeriets parter involverer løbende både borgere i Nordsjælland og medarbejdere ved Nordsjællands Hospital i projektet gennem en række høringer og brugerprocesser, så hospitalet kommer til at afspejle de konkrete behov.

 • BÆREDYGTIGT BYGGERI

  I alle aspekter af byggeriet indtænkes bæredygtighed og moderne løsninger for fx energiforbrug, køling, affalds- og spildevandshåndtering samt håndtering af regnvand på grunden i vandløb og vandhuller. Byggeriet lægger op til et tæt samspil med den eksisterende natur og vegetation.

 • TEKNOLOGI

  Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland arbejder på at finde de rigtige løsninger til fremtidens højteknologiske hospital. I den forbindelse er det vigtigt, at beslutningstidspunktet for valg af teknologi udsættes til sidste øjeblik.

  For at undgå forældet teknologi ved indflytning arbejder vi i planlægningsfasen på at finde frem til de virksomheder, forskere og andre specialister, der kan bidrage med nyttig viden.

 • TRANSPORT OG TILGÆNGELIGHED

  Der bliver tilknyttet en togstation med stop for både S-tog og lokalbane, ligesom hospitalet bliver tilgængeligt med såvel bus som bil. Hospitalet skal desuden være let at komme til og fra for patienter med nedsat funktionsevne, ligesom det skal være sikkert og let at færdes på cykel og gåben.

Redaktør