Nyhedsbrev december 2020

​Det er efterhånden ved at være længe siden vi afholdt vores beboermøde, og det er tid til en generel opdatering på projektet ved Favrholm.

En byggekran med julelys

Vi har tidligere annonceret et opfølgende nabomøde sidst på sommeren, men grundet den usikre situation med coronasmitte, er et egentligt fysisk møde udskudt indtil tingene ser bedre ud. Vi undersøger nu mulighederne for et online-møde, skulle retningslinjerne for forsamlinger ikke ændre sig i den nærmeste fremtid.

Vi vil derfor også benytte denne lejlighed til at bede dig om at tilmelde dig vores mailingliste, så vi fremover kan komme hurtigere og mere direkte i kontakt med dig, hvis der skulle være brug for dette.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du tilmelde dig her, eller skriv en mail med navn og adresse til jon.mikkel.moeldrup.hansen@regionh.dk, så vil vi løbende holde dig opdateret på begivenheder og evt. arrangementer for naboer.

Husk at du selv kan holde dig opdateret på vores hjemmeside og på den naborettede underside

Status på byggeriet

Det skrider for alvor fremad med byggeriet ved Overdrevsvejen, og der emmer af hektisk aktivitet med jorddumpere, pælerammemaskiner og betonkanoner, som farer ind og ud af den over 30 hektar store byggeplads. Byggepladsens omkreds er mere end en kilometer lang, og hospitalsbygningen vil være over 300m lang fra kløverspids til kløverspids. Første etape med otte måneders intenst gravearbejde er afsluttet og der er udgravet en 32.000m2 stor kælder til det nye Nordsjællands Hospital.
Efter mere end 2.200 betonpæle er rammet i jorden, og 1.200 jordankre er installeret, er totalentreprenøren NCC godt i gang med at støbe den enorme betonbundplade på 16.000m3 beton, og ydervæggene til hospitalets nederste kælderniveauer.

Den store bundplade er i armeret beton og 75cm tyk. Den støbes i 16 portioner af ca. 1.000m3, som svarer til hvad der kan lade sig gøre at støbe på en lang arbejdsdag, hvor mere end 100 betonkanoner kører beton frem til kranerne inden støbningen er færdig. Kældervæggene er 5,4m høje og 35cm tykke og støbes i stykker af 10m ad gangen. De store afstande og dybden i byggegruben gør kraner uundværlige. I slutningen af september vil hele ni kraner være installeret, klar til at løfte bl.a. armeringsnet og hælde den megen beton ned i byggegruben.
 

En by i naturen

I forbindelse med byggepladsen er der etableret en permanent skurby, som vil agere arbejdsplads for de godt 100 mennesker, der har deres daglige gang på pladsen indtil hospitalet står færdigt. Hovedbygningen i skurbyen er på mere end 2.000m2 fordelt på to etager. I en tilstødende bygning findes skurbyens kantine samt et lokale indrettet til besøgscenter. Besøgscenteret er endnu ikke færdigindrettet og fuldt operationelt, og er i øjeblikket ligesom resten af skurbyen omfattet af særlige coronabegrænsninger. Det kan derfor endnu ikke benyttes til modtagelse af gæster, men vil slå dørene op for rundvisninger og andet, når tingene er mere tilbage til normalen. På selve byggepladsen er indført coronarestriktioner for at sikre arbejdernes sikkerhed og projektets fremdrift. Af samme grund er bemandingen i skurbyen også præget af, at nogle medarbejdere arbejder hjemmefra.


Adgang og udsyn til naturen er en af kongstankerne ved det nye hospital, og tænkt dybt ind i dets helende arkitektur. På byggegrunden er etableret to store søer til lokal afledning af regnvand, hvoraf den ene er mere end 6.500m2 stor. Søerne vil, udover at bidrage til det smukke naturlige udsyn fra hospitalet, også medvirke til at forsinke evt. vand fra større regnskyl og hjælpe vandet med at sive væk fra hospitalsgrunden.
 

Den næste tid på byggeriet

Arbejdet de kommende måneder vil bestå af yderligere betonstøbninger i hospitalets råhus, samt jord- og ledningsarbejder og generelt arbejde med terrændækket omkring hospitalet. Derudover skal den 110m lange tunnel fra servicebyen nordvest for hospitalet og ind til hospitalets kælder etableres.


Ønsker du yderligere information om projektet, er du velkommen til at rette henvendelse til vores kommunikationsmedarbejder for Nyt Hospital Nordsjælland, Gitte Dahlgaard-Mortensen. Har I konkrete spørgsmål til byggeriet og dag-til-til-aktiviteter på byggepladsen, kan disse rettes til Ole Kongsbak, byggechef, Nyt Hospital Nordsjælland.
 
Gitte Dahlgaard-Mortensen, gitte.dahlgaard-mortensen@regionh.dk, 21281134
Ole Kongsbak, ole.kongsbak@regionh.dk, 51360717
 
På vores hjemmeside vil man løbende kunne holde sig orienteret om byggeriet, og er man nysgerrig på tankerne bag projektet, kan man finde mere information samme sted. Derudover kan I følge os på Facebook, LinkedIn og Twitter.


Redaktør