Nyhedsbrev - Maj 2020

Opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland er i fuld gang, og den første fase af projektet omfatter byggemodning, dvs. klargøring af byggegrunden, samt arbejde med både jord, kloak, beton og stål.

​Pæleramningen i zone 1 er netop blevet afsluttet, og der er blev rammet 162 pæle i underlaget. Nu er turen kommet til zone 3, hvor ca. halvdelen af i alt 921 pæle er blevet rammet indtil videre. Vi forventer at være færdige med pæleramningen i denne zone i slutningen af uge 20.

​Det er et stort byggeri, som kommer til at være arbejdsplads for mange mennesker i de kommende år, og derfor er vi ved at etablere 287 parkeringspladser. De vil blive indhegnet med festivalhegn og opdelt i gæsteparkering og parkering til håndværkere. Opdelingen vil være dynamisk, så hegnet kan flyttes efter behov.

Vi foretager en såkaldt kalkstabilisering på de steder, hvor lerjorden i området skal have en bestemt bæreevne. Kalkstabilisering foregår ved, at man blander kalk i den lerede jord. Jorden bliver bearbejdet af kalken, og det gør, at den kan opretholde sin bæreevne. Der er indtil videre kalket ca. 65.000 m3 råjord. 

Vi er også i gang med at opstille en permanent skurby, hvor størstedelen af projektets involverede kan arbejde. Vi stræber efter at have den færdig i uge 22. Det bliver en 2200kvm stor kontorbygning fordelt på to plan inkl. kantine med plads til godt 100 funktionærer. I uge 17 kommer der desuden 24 mandskabsvogne med plads til i alt 360 timelønnede. 

Vi er meget opmærksomme på, at vores arbejde i perioder er støjende, og vi bestræber os på at være gode naboer. Derfor planlægger vi som udgangspunkt støjende arbejde inden for tidsrummet 7-18 på hverdage. Vi har desuden forsøgt at lægge det arbejde, der støjer mest, uden for sommeren, hvor mange erfaringsmæssigt opholder sig i deres haver. 

Støj bliver naturligvis håndteret i henhold til reglerne for støj- og støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune. Det er regler der gælder for alle entreprenører m.m., der arbejder i Hillerød Kommune. 

Vi er glade for at være godt i gang, og vi ser frem til at bringe jer mere nyt om vores store projekt.


Redaktør