​​

Helende haver på Nyt Hospital Nordsjælland

​Nordsjællands Hospital har netop modtaget 8,7 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden til bæredygtige og sundhedsfremmende haver. Haverne skal designes af de visionære og verdenskendte schweiziske landskabsarkitekter Vogt.

​Det er velkendt, at naturen har betydning for menneskers trivsel. Det er en af grundene til, at Nordsjællands Hospital ønsker at anlægge smukke og inspirerende haver, som kan være med til at fremme sundhed. Med en bevilling på 8,7 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan der anlægges to nye haver på hospitalet. Haverne bliver offentligt tilgængelige. ​

Sundhed og trivsel

Nyt Hospital Nordsjælland er et visionært byggeri, der ikke blot vil behandle syge. Med inspirerende og menneskelige omgivelser vil man også være med til at fremme sundhed og trivsel for alle, der færdes på og omkring hospitalet. Ambitionen med de nye haver er at skabe et bæredygtigt og rekreativt uderum, der både kan motivere til udendørs aktivitet samt skabe rum til fordybelse, og som samtidig skaber gode overgange mellem livet på og uden for hospitalet.

”Nyt Hospital Nordsjælland vil skabe livsbekræftende rammer, som både syge og raske kan trives i. Derfor er vi dybt taknemmelige for bevillingen fra A.P. Møller Fonden, der gør det muligt at få Vogt landskabsarkitekter til at udforme vores haver, som både vil være smukke at se på og skønne at opholde sig i på alle tider af året,” siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.  ​

Paris,​ New York – og Hillerød

Haverne til det nye hospital, som opføres i Hillerød, skal designes af landskabsarkitekter fra den verdenskendte og traditionsrige tegnestue Vogt, som blandt andet har skabt haven under Eiffeltårnet i Paris, taghaven på toppen af The Metropolitan Museum i New York, og ikke mindst skabt inspirerende og livgivende rammer for patienter og pårørende ved en lang række sundhedsbygninger i Europa.  ​

Grønne frirum

Haverne på Nyt Hospital Nordsjælland tager afsæt i naturen og ønsket om at skabe et frirum for patienter, pårørende og personale i en svær og sårbar situation eller til en kærkommen pause i en travl hverdag. Under indlæggelserne vil patienter have direkte udsigt til haverne, ligesom indlagte og ambulante patienter vil få mulighed for at tilbringe ventetid mellem behandlinger i de beroligende omgivelser. 
 
De unikke haver anlægges som en stor taghave på 3.400 kvadratmeter i hospitalets midte og som en mindre caféhave på 500 kvadratmeter i grundplan. Det omkringliggende landskab skal inspirere sammensætningen af planterne, og planterne vil også spille sammen med hospitalets organiske firkløverform, der beklædes med træ. Derudover udvælges planterne på en måde, der sikrer, at haverne er udtryksfulde i alle sæsoner. Redaktør