Hillerød kommune holder åstedsforretning

De to lodsejere, der har afslået af indgå frivillige aftaler i forbindelse med ekspropriationen af byggegrunden er indkaldt til såkaldt årstedforretning. Efterfølgende vi Byrådet træffe beslutning, ligesom parterne vil få et erstatningstilbud 

​Tirsdag den 7. februar 2017 er der åstedsforretning med de to private lodsejere, som har afslået at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med Nyt Hospital Nordsjælland, og hvis ejendomme derfor skal eksproprieres af Hillerød Kommune. Åstedsforretningen er et led i erhvervelsen af arealer til hospitalet. 

Foruden de to private lodsejerne og deres rådgivere deltager Hillerød Kommune og Nyt Hospital Nordsjælland i åstedsforretningen. Øvrige parter, som har en retlig interesse i ekspropriationen, er også velkomne.

Efter åstedsforretningen følger et forløb, hvor de to private lodsejere får mulighed for at kommentere en såkaldt protokol, som laves i forbindelse med åstedsforretningen. 

Dernæst træffer Byrådet i Hillerød ekspropriationsbeslutning, som de to private lodsejere orienteres om. De får også et erstatningstilbud.

Nyt Hospital Nordsjælland har indgået frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de resterende fire private lodsejere på hospitalsområdet.

Der er indkaldt til åstedsforretningen gennem annonce i HillerødPosten den 3. januar 2017:

Hvornår?

  • Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 9.00, på adressen Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød, vedrørende ejendommen matr.nr. 1f Favrholm, Hillerød Jorder
  • Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 10.30, på adressen Salpetermosevej 8, 3400 Hillerød, vedrørende ejendommene matr.nr. 1s og en del af 1n Favrholm, Hillerød Jorder, samt matr.nr. 1l Trollesminde, Hillerød Jorde

Forud for åstedsforretningen vil de nye ejendomsgrænser blive afmærket.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan ligger til offentligt gennemsyn på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, fra mandag den 2. januar 2017. Materialet kan også ses på www.hillerod.dk/nythospital.

Ejerne modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har en retlig interesse i ekspropriationen, indkaldes til åstedsforretningen ved denne annoncering.

Spørgsmål kan rettes til juridisk konsulent Bente Jensen, Hillerød Kommune, e-mail bjje@hillerod.dk, telefon 72 32 11 33.

Redaktør