3D BIM i Nyt Hospital Nordsjælland

"Tanken er at udbyde vores projekt med 3D-modellen som det helt centrale grundlag. Det vil sige, at sandheden er i modellen fremfor på papiret"

Projekt- og entreprisechef, Sune From, var inviteret af BLCview (Byggeriets Ledelsescenter) til at fortælle om anvendelsen af 3D BIM på Nyt Hospital Nordsjælland. 

Du kan se hele oplægget her:

 Redaktør