"Vi giver personalet en stemme"

Antropologer har været flue på væggen til morgenkonferencer på 10 forskellige afdelinger på Nordsjællands Hospital. Resultatet er nu sendt til arkitekterne i Schweiz, som skal gøre personalets krav til virkelighed

​Antropologerne Marie Sparrevohn Papadaki (tv) og Susanne Grünbaum Tonnesen (th) fra Nyt Hospital Nordsjælland står bag rapporten om lægekonferencens betydning for fremtidens hospital. Foto: Nyt Hospital Nordsjælland

Hvorfor er antropologer vigtige for fremtidens hospital?
"Antropologer kan bidrage med en metode, der handler om at studere mennesker og hvordan mennesker agerer i forskellige kulturelle sammenhænge. Der er meget kultur at studere i et hospital. Det er det, som vi internt i huset kalder "mere end mursten" – altså dét der kan være sværere at måle og veje på, men som er utroligt vigtigt. Hvis ikke kulturen passer ind i de nye rammer, vi bygger, kommer vi ikke til at indfri ambitionerne med det nye hospital. Derfor må vi forstå de behov, som husets brugere har."

Hvad var målet med undersøgelsen?
"Vores fokus har været at kortlægge morgenkonferencens formål og elementer, arbejdsgange, fysiske rammer og variationer på tværs af afdelinger. Kort sagt: Hvad betyder noget for lægerne og det øvrige sundhedspersonale, der deltager i morgenkonferencen dagligt, og hvad skal rammerne helt konkret kunne for at fungere optimalt."

 

Og konklusionen?
"Vi anbefaler, at morgenkonferencerne indtænkes i indretning og organisering af det kommende hospital. Mødet kræver kapacitet til et stort antal deltagere, der varierer fra måned til måned. Morgenkonferencerne afholdes hver morgen på hverdage i tidsrummet 8-9, hvilket skaber en meget koncentreret spidsbelastning i et relativt kort og afgrænset tidsrum på dagen. Så den største opgave for planlæggere og arkitekter er derfor at finde ud af, hvordan arealet kan anvendes optimalt i de 23 timer af døgnet, hvor der ikke er morgenkonferencer og efterfølgende undervisning."

Hvad sker der nu?
"Rapporten er netop afleveret til projektets totalrådgiver – altså arkitektfirmaet Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauridsen Arkitekter, der har til opgave at sikre, at rammerne passer til brugernes behov. Og vi glæder os til at se deres konkrete løsninger."

Fortalt af antropolog Susanne Grünbaum Tonnesen (th), der sammen med Marie Sparrevohn Papadaki (tv) har udarbejdet rapporten .

Redaktør