Blodprøvesvar til rette tid frigør tid til patienterne

I forberedelserne til det nye hospital har man testet, hvordan arbejdsgangene omkring blodprøver og rørpost optimeres mest muligtHvordan kan man frigøre tid hos læger og sygeplejersker, der er afhængige af blodprøvesvar? 

Det er udgangspunktet i innovations-prejektet "Blodprøvesvar til Rette Tid". Her har man undersøgt, hvad det betyder, at have flest mulige blodprøvesvar klar, når de skal bruges ved stuegang. Prejektet har fokuseret på at finde den optimale arbejdsgang, der giver mindre dobbeltarbejde for lægerne og medfører en mere effektiv stuegang. 

Se filmen og hør om erfaringerne med bedre rørpost til blodprøver

”Blodprøvesvar til rette tid”, der er gennemført i samarbejde mellem Lunge- og infektionsmedicinsk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling, Kvalitetsafdelingen og Innovationsteamet fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Yderligere oplysninger. innovationskonsulent Marie Brøndum Bay, Nyt Hospital Nordsjælland

Redaktør