Fakta om konsolideringen af Nyt Hospital Nordsjælland

Der har fred​ag den 20. maj været møde i politisk følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

​Selvom Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler en nedskalering, er det stadigvæk et stort hospital med en stærk vision. Foto: Herzog & de Meuron

 Derfor anbefaler Nyt Hospital Nordsjælland en nedskalering af hospitalet:

  • ​​Byggepriserne stiger. Derfor giver det mening at tilpasse projektet, inden byggeriet går i jorden. Det reviderede dispostionsforslag skal ses i lyset af erfaringerne fra andre af landets hospitalsprojekter, hvor der nogle steder er blevet rettet ind for sent, hvilket er meget dyrt. En nedskalering nu er dermed udtryk for økonomisk ansvarlighed og rettighed.
  • Konkret har Nyt Nordsjælland Hospital nedskaleret hospitalets areal til 112.500 m2 - fra de tidligere 124.000 
  • Det betyder konkret, at hospitalet får 570 senge og 105 ambulatorierum. Antallet af senge i FAM (90) og i Intensiv samt antallet af operationsstuer (24) 
  • Der er sikret udvidelsesmuligheder på alle funktioner, såfremt der på et senere tidspunkt er økonomi til at bygge flere m2. 
Betydning for patienter og personale
  • Takket været hospitalets fleksible bygningsform fastholdes de korte afstande mellem specialerne og en velfungerende logistik, ligesom det grønne udtryk bevares. Konsolideringen ændrer dermed ikke på visionen om at skabe et hospital, som er en imødekommende og effektiv ramme om patienter og personale.
  • Der er på hospitalet og regionalt forskellige parametre at skrue på for at imødegå eventuelle kapacitetsudfordringer.
Den politiske proces
  • Den politiske følgegruppe har løbende stillet spørgsmål og er blevet orienteret om begrundelserne for den anbefalede nedskalering. 
  • Det reviderede dispositionsforslag forelægges i juni med henblik på endelig godkendelse i Regionsrådet.

 

Projektdirektør Henrik Schødts forklarer de seneste ændringer i projektet. 

Nedenstående citater kan frit benyttes af pressen:

 
Hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital, Bente Ourø Rørth:
 ”Det nye forslag giver nogle udfordringer i måden vi skal arbejde og indrette os på, og dem er vi allerede gået i gang med at løse sammen. Selvom der bliver lidt mindre plads, vil der stadig komme patienter og de vil stadig blive mødt af et dygtigt personale. Og uanset den seneste tilpasning af planerne, ændrer det ikke på, at det nye hospital bliver et enestående tilbud, som både patienter, medarbejdere og hele Nordsjælland kan glæde sig til.”

Projektdirektør Nyt Hospital Nordsjælland, Henrik Schødts:
”Med det forelagte dispositionsforslag afleverer vi et mere robust projekt, der samtidig har gode udvidelsesmuligheder, hvis økonomien undervejs tillader det. Det er langt billigere at foretage tilpasningen nu, fremfor når byggeriet er gået i jorden.”
 
For yderligere information og kommentarer:
Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør,
mobil 29 46 56 36, bente.ouroe.roerth@regionh.dk
 
Henrik Schødts, projektdirektør,
mobil 31 43 20 41, henrik.schoedts@regionh.dk
 

Louise Lykke, presse- og kommunikationskonsulent,
mobil: 51 60 57 72, louise.lykke.hansen@regionh.dk

Region Hovedstadens pressevagt: 70 20 95 88​
Redaktør