Hvordan ser fremtidens digitale hospital ud?

​Projektdirektør Henrik Schødts sætter ord på hospitalets digitale fremtid

Hvordan forbereder I jer på den teknologiske udvikling?

 "Vi forbereder os ved at forholde os aktivt til den og huske udsynet mod resten af verden. Det er svært at spå om fremtiden, men for at kunne navigere og være parat, bliver vi nødt til at forholde os til det, der sker. Og det gør vi. Jeg er meget optaget af at se på mulighederne for at få teknologien endnu mere integreret som en naturlig del af hospitalsydelserne. At tænke hospitalet mere som en platform, der åbner op mod verden fremfor et lukket kredsløb. Hospitalerne er i fremtiden meget mere end behandlingen af en patient. Det som sker før, efter og bag scenen på hospitalet er eksempelvis også steder, hvor teknologien kan komme ind og gøre en stor forskel."

Hvilke udfordringer ser du i forhold til den digitale udvikling?

"Der er flere. Udfordringerne på positivsiden er at gøre os alle i systemet dvs. patienterne, de pårørende, klinikerne og ledelsen klar til at benytte teknologien, som den er tænkt. Og her er vi i Danmark på mange måder et foregangsland. Digitaliseringsgraden er høj, så vi er allerede godt klædt på til at tage de næste skridt. Mine bekymringer er nok af mere moralsk eller etisk karakter. Teknologiens muligheder åbner for mange spørgsmål, som i vores velregulerede samfund kan være vanskelige at overkomme, ligeså jeg kan være bekymret for de opgaver, som teknologien naturligt vil overtage. Hvor efterlader det os mennesker i den sidste ende? Det er ret eksistentielle spørgsmål, som jo også optager mange futurister og beslutningstagere i de her år."

"Udfordringen er at gøre alle i systemet parat til teknologien," siger projektdirektør Henrik Schødts . 

Hvad er de vigtigste digitale tendenser som hospitalssektoren herhjemme skal forholde sig til i 2017?

"Vi kommer især til at forholde os til det, som vi her i systemet kalder det patientrettede, fx kommunikation med patienterne på de digitale platforme og også i forhold til en generel mere direkte og gennemsigtig samtale med patienten, hvor personalet måske kan føle sig uforberedte, fordi informationerne tilgås øjeblikkeligt. Det rykker ved autoritetsbalancen, og vi må anerkende, at det vil stille nye krav til personalet. Aktuelt på projektet tror vi meget på, at virtual reality er oplagt at arbejde med, fordi det kan skabe nogle miljøer og verdener, hvor vi kan få syn på sagen 1:1, og hvor personale og patienter kan afprøve nye arbejdsgange, inden de implementeres. Endelig så kommer kunstig intelligens og de nye former for wearables stadig tættere på os."

Hvad kan det være for wearables?

"Det kan fx være, hvor teknologien bliver en stadig mere integreret naturlig del af os. Det vil med tiden kunne skabe nogle meget naturlige overgange, hvor teknologien bliver en reel understøttelse af fx en arbejdsgang."

Hvilken rolle tror du robotter kommer til at spille i fremtiden?

"Jeg har stadig mine forbehold, hvad angår robotisering af den sociale kontakt på hospitalet. De gange jeg er stødt på det, må jeg indrømme, at det virker kunstigt. Jeg tror på, at det indtog vi allerede har set med robotisering af operationer, som fx Da Vinci-robotterne vil fortsætte, ligesom der også ligger nogle interessante perspektiver i at bruge en platform som Watson til at hjælpe lægerne med at stille diagnoser. Her er der tale om åbenlyse fremskridt som styrker behandlingskvaliteten og hastigheden. Men robotisering og digitalisering gør også arbejdskraften meget mere mobil, og her tror jeg, vi vil støde på nogle meget principielle politiske drøftelser."

Er der en bestemt tankegang, du spår et stort potentiale på det kommende hospital? 

"Machine learning og kunstig intelligens er et uhyre interessant felt. Det giver helt nye muligheder for at lære af vores erfaringer og skræddersy individuelle løsninger på måder, vi slet ikke er i nærheden af i dag."

Er de forskellige leverandører af medico-løsninger gode nok til at spille nytænkning ind i det offentlige?

"Jeg oplever, at konkurrencen er benhård på leverandørmarkedet, men deres fokus bærer meget præg af et våbenkapløb. Det interessante for fremtidens løsninger bliver at følge, hvorvidt de store teknologivirksomheder overtager markedet - eller om vi vil se joint ventures, hvor de indgår partnerskaber (leverandørerne og tech-giganterne) og forener deres knowhow, så udstyret bliver endnu mere consumer-venligt."

Redaktør