Ekspertpanelmøde - december 2016

​Torsdag d. 15. december afholdt ekspertpanelet årets sidste møde. Her blev de præsenteret for en række nye ideer og forslag

​De mange forslag spænder vidt og dækker områder som optimering af fremtidens fødselsforløb, bæredygtig affaldshåndtering, optimeret madbestilling, SMS service i forbindelse med ventetid og brug af kunstig intelligens i forbindelse med billedanalyse.

Her kan du høre ekspertpanelmedlem, Lise Tarnow, som er forskningschef på Nordsjællands Hospital, fortælle om hvad panelet har arbejdet med:

 Ekspertpanelet består af ansatte på hospitalet samt eksterne samarbejdspartnere. De mødes en gang i kvartalet. Hør Dorthe Petersen, direktør i Meyers Madhus og paneldeltager, fortælle om panelets arbejde her. (fra Juni 2016)

Panelets rolle er at vurdere og kvalificere, hvilke nye ideer (også kaldet prejekter) og etablerede projekter der bør arbejdes videre med. Samtidig skal de sikre, at nye projekter kommer patienter, pårørende og personale til gode og i sidste ende være med til at præge, hvordan fremtidens hospital skal fungere.

Redaktør