Endelig vedtagelse af lokalplan – ingen klager modtaget

​Hillerød Kommune har ved klagefristens udløb den 6. december 2016 ikke modtaget klager til Natur- og Miljøklagenævnet over den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 408 og VVM

"Dette er en milepæl for projektorganisationen. Nu kan vi sætte endnu et hak på todo-listen på vejen mod at bygge et nyt hospital til borgene i Nordsjælland", udtaler projekt og entreprisechef Sune From.

Redaktør