Konference om fremtidens laboratorierobot

I denne uge viste Nordsjællands Hospital en nyudviklet robot frem, der kan hjælpe med at håndtere og sortere laboratorieprøver - både nu og i fremtiden

Torsdag den 29. oktober lagde Nordsjællands Hospital hus til en konference med innovationsprojektet Gibosort som omdrejningspunkt. Over hundrede tilmeldte med interesse i området lagde vejen forbi.

Gibosort er en robot, der lige nu  hjælper personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling med effektiv og sikker håndtering af blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologiprøver, der kommer fra de praktiserende læger.

Projektet er resultatet af et offentligt privat innovationsarbejde støttet af Markedsmodningsfonden, hvor Nordsjællands Hospital og innovationsgruppen fra Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde med parterne fra Gibotech, Timedico og Syddansk Sundhedsinnovation har udviklet det robotsystem sammen.

Målet er at teste Gibosort-systemet de kommende år og tage erfaringerne med over i det nye hospital, så Nordsjællands Hospital også i fremtiden bliver blandt de førende på området.

Hvordan virker robotten?

Gibosort-prøverne bliver pakket, fragtet og afleveret i særlige kasser, som robotten har lært at åbne og udpakke – og derfra sendes de direkte videre på den automatiserede analyselinje via et særligt rørsystem (Tempus600 Solus). Nordsjællands Hospital har store forventninger til det nye system, der lægger op til nye arbejdsgange - både nu og i fremtiden.

"Den automatisering som Gibosort lægger op til er bestemt interessant - også når det gælder fremtidens hospital. Vi er meget interesserede i at se på innovative, sikre løsninger, der kan frigøre ressourcer fra det administrative arbejde, så personalet kan bruge ressourcerne på patienterne. Blandt andet øges patientsikkerheden, fordi de manuelle arbejdsgange reduceres. Samtidig giver det bioanalytikerne tid til mere værdiskabende opgaver frem for sorteringsopgaver," siger vice- og projektdirektør Henrik Schødts, Nordsjællands Hospital.

Også på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital ser man frem til hjælpen.

"Det er fantastisk at få mulighed for at afprøve ny robotteknologi her og nu. Det giver os et teknologisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye supersygehus. De erfaringer, vi tilegner os nu, er en uvurderlig basis for udviklingen af vores laboratorie med den nyeste teknologi. Gevinsten er den absolut højeste patientsikkerhed," siger ledende bioanalytiker Evy Ottesen fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital har allerede en stor automatisering, når det drejer sig om blodprøver internt fra Nordsjællands Hospital. Det samme har dog ikke gjort sig gældende for blodprøver, der kommer eksternt - fra de praktiserende læger (ca. halvdelen af alle prøver). Indtil nu er disse prøver blevet fragtet i kasser af chauffører fra lægernes praksis.

Prøverne bliver først pakket af personalet ude i lægepraksis for derefter at blive pakket ud af bioanalytikerne for derfra manuelt at blive sat på det automatiserede analysesystem. Det er den proces, den nye robot kan hjælpe med, da chaufførerne afleverer de opsamlede prøver direkte ind i systemet. Derfra klarer robotten resten – fra sortering til analyse.

Redaktør