Grønt samarbejde mellem nyt hospital og Hillerød Forsyning

Et nyt hospital er en mulighed for at udvikle bæredygtige løsninger i lokalsamfundet. Et godt eksempel det er aftalen fra 24. juni om levering af fjernkøling mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Forsyning.

Vent...
Et hospital har brug for at kunne køle luften ned, så patienter og personale ikke får det varmt, og så udstyr som f.eks. scannere fungerer. Hospitaler har traditionelt bygget deres egne køleanlæg, men Nyt Hospital Nordsjælland har netop indgået en kontrakt med Hillerød Forsyning om levering af fjernkøling.


”Det er en god, grøn aftale, som Nyt Hospital Nordsjælland har indgået. Hospitalet får billigere køling end med eget køleanlæg, og det optager ikke plads fra kernefunktioner på hospitalet. Samtidig gør løsningen den nye bydel Favrholm mere grøn og forventelig også mere attraktiv for virksomheder, fordi overskudsvarmen fra køleproduktionen kan bidrage positivt til den grønne omstilling, også økonomisk,” siger Per Tærsbøl, formand for Nyt Hospital Nordsjællands politiske følgegruppe.


Fjernkøling fungerer ligesom fjernvarme, dvs. at Hillerød Forsyning producerer koldt vand, som ledes til det nye hospital i en rørledning. Når forsyningen begynder at levere fjernkøling, opstår der et restprodukt i form af varme. Løsningen er grøn, fordi overskudsvarmen anvendes direkte til fjernvarme, og man bruger meget lidt strøm i processen.

”Det nye forretningsområde understøtter vores kerneforretning, for der er en tydelig synergieffekt mellem fjernkøling og fjernvarme, og det giver en bæredygtig løsning, der er god for miljøet,” siger Klaus Markussen, bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning.

Leveringen af fjernkøling bliver en del af Hillerød Forsynings samlede energiproduktion, der i fremtiden tilbydes erhvervskunder. Fordi områderne fjernkøling og fjernvarme er underlagt forskellig lovgivning, danner Hillerød Forsyning et nyt selskab, Hillerød Fjernkøl A/S.

Kontakt

Kommunikationsansvarlig, Ann-Marie Olsson,
Nyt Hospital Nordsjælland, M: 28 123 444, ann-marie.olsson@regionh.dk

Energidirektør, Anders B. Møller-Hansen,
Hillerød Forsyning, M: 40 90 64 35,
amh@hfors.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor