Hvorfor er lægernes morgenkonference vigtig – også på fremtidens hospital?

​Antropologer fra Nyt Hospital Nordsjælland kortlægger lige nu morgenkonferencens betydning – også for fremtidens sygehus. Ledende overlæge Henrik Stig Jørgensen fra Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital fortæller her, hvorfor det daglige møde ikke kan undværes

Hvorfor er en morgenkonference vigtig?

"Morgenkonferencen er det eneste møde, som lægerne på en afdeling har med sine kollegaer i løbet af dagen, så mødet betyder meget for sammenhængskraften. Lavpraktisk handler det også om at konstatere, hvordan teamet på dagen er sammensat og om eventuelt at flytte rundt på ressourcerne, hvis der er sygdom blandt personalet. Det er desuden her, der bliver overbragt vigtig viden fra vagten om konkrete patienter og eventuelle problemer, der er opstået. Det faglige aspekt er uhyre vigtigt – det gælder om at dele ofte livsvigtigt viden og sparre med kollegaerne om konkrete patientforløb. Hvad gjorde vi? Hvad kunne vi have gjort anderledes?  Hvad gør vi nu? Der er ofte også et helt kort undervisningsforløb – Fem Faglige Minutter for alle læger under uddannelse i afdelingen. "

Hvordan ser fremtidens morgenkonference ud?

"Rummet skal være fleksibelt, for nogle gange er vi ret mange, andre gange få. Det skal være tæt på patienterne for, at vi hurtigt kan nå ud til dem, og samtidigt skal rummet være lydtæt, så patienterne ikke kan overhøre, hvad vi siger derinde. Vi skal have forskelligt teknisk udstyr bl.a. skærme, så alle kan se de enkelte patientsager, når vi går dem igennem. På det kulturelle område kan jeg godt drømme om mindre hierarki, og at folk tør tale mere åbent om de svære sager og lægge lidt stolthed væk, så alle kan lære af hinanden.  Der er meget ære på spil, når man træffer store beslutninger på patienternes vegne, og det kan godt præge mødets faglige diskussioner, men om vi kan ændre på det, ved jeg ikke."

Hvad må vi ikke glemme, når vi indretter fremtidens møderum til lægerne?

"I må ikke glemme morgenkonferencens betydning for en afdeling. Aspekter der måske er svære at se og måle direkte på, men som er uhyre vigtige for patienterne og kvaliteten af vores behandling. Og så vil det være rart, hvis vi alle kan være rundt om bordet, så alle føler, at de er vigtige deltagere."

Redaktør