Et regulerbart glas i væggen på isolationsstuen gør det muligt for patienten at se, hvad der sker uden for stuen. På den anden side af ruden kan personalet kigge ind til patienten uden at skulle iføre sig værnemidler.  Det giver tryghed og mindre ensomhed, viser vores foreløbige resultater.

Bedre forhold for fremtidens isolationspatienter

Vores bud på fremtidens isolationsstue lover godt for fremtidens patienter, personale og driftsøkonomi 

Kan vi isolere patienter på en bedre måde i fremtiden – for både patienter, personale og driftsøkonomi? Det korte svar er ja. Nyt Hospital Nordsjælland har i samarbejde med Nordsjællands Hospital testet et nytænkende bud på en isolationsstue på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling i Hillerød, og de foreløbige resultater med patienter i stuen lover godt.
Mere tryghed
Målet om at kunne spare 40 pct. af personalets tid, når de ifører sig værnemidler for at se til en isolationspatient er tæt på opfyldt, ligesom de indlagte patienter har udtrykt, at de har følt sig mere trygge, da løsningen indbyder til mere og lettere kontakt med personalet. Sidst men ikke mindst bliver der smidt 74 pct. mindre ud på stuen, da behovet for at tage plejerekvisitter ind- og ud af stuen mindskes, når produkterne er let tilgængelige på stuen.

Et nyt patientkald, intelligent glas og adfærdsregulerende lysdesign er nogle af de løsninger, der igennem en periode har været testet på patienter og personale. Teknologien og de praktiske løsninger og opbevaringsmuligheder på stuen sikrer et bedre flow for personalet og samtidig en markant bedre patientoplevelse - uden at sikkerheden kompromitteres. 

Mindre ensomhed

Nogle patienter oplever det som meget ensomt at være i isolation, og der findes signifikant flere patienter med depression, angst og vrede blandt isolerede patienter end blandt andre patienter, ligesom personalet har forringet mulighed for observation, når døren er lukket.

​"Vi oplever, at nogle patienter kan blive angste eller deprimerede af at skulle ligge bag en lukket dør, og at vores personale skal bruge dyrebar tid på at tage de forholdsregler, som det kræver at have en patient i isolation. Det er meget opløftende at se, at arbejdet med teststuen rent faktisk virker," siger Mette Børgesen, afdelingssygeplejeske fra Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Innovation afgørende

Forløbet understreger, at udvikling af rammer og arbejdsgange er afgørende for fremtidens hospital.
"Det er meget positivt, at teststuen virker efter hensigten, så vi får skabt et godt forløb for patienterne og får brugt vores personaleressourcer rigtigt. Forløbet bekræfter, at innovation er meget centralt i hospitalsregi," siger Henrik Schødts, projektdirektør for innovasionsorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland og vicedirektør for Nordsjællands Hospital.​

​Indretning og arbejdsgange bliver nu videreudviklet i tæt samarbejde og dialog med patien
ter og personale.
I 2013 udgjorde isolationssenge 11 pct. af det samlede antal sengeindlæggelses-dage på Nordsjællands Hospital – i alt 3.170 patienter.


Redaktør