Rådgiver skal hjælpe os med udsynet

​Nyt Hospital Nordsjælland følger op på en debat i Licitationen om bygherrens rolle og ansvar. Du kan læse vores indlæg lige her

Af: Projektdirektør Henrik Schødts og projekt- og entreprisechef Sune From

Vi har med interesse læst Inge Ebbensgaard indlæg og byder debatten om bygherrens rolle og ansvar velkommen. Først er vi dog nødt til at præcisere en væsentlig detalje, da vi med forundring kunne læse, at "Nyt Hospital Nordsjælland fravælger sygehuskøkkenet, fordi pengene er sluppet op."  Dette er ikke korrekt, men tegner desværre et meget godt billede af den opfattelse af bygherren, som vi ofte bliver mødt med: Myten om, at offentlige byggerier pr. definition ikke har styr på tingene. 

Så lad os lige få det præciseret: Nyt Hospital Nordsjælland er aldrig blevet projekteret med et køkken. Et produktionskøkken er fravalgt helt fra projektets spæde start og er udtryk for, at vi som offentlig bygherre tager vores økonomi- og risikostyring alvorligt og tør prioritere. En pointe, som debatindlægget netop efterspørger.

Rettidig omhu

»Hvis man alligevel kommer til at hænge på problemerne, kan man lige så godt opruste, så tingene bliver gjort rigtigt fra start,« som en privat bygherre udtrykker det i Bygherreforeningens rapport "Professionelle bygherres kompetenceudvikling."

Det er en kendsgerning, at der kun er de penge at bygge for, som der er. Derfor er det netop udtryk for rettidig omhu at prioritere og skære tingene rigtigt til så tidligt som muligt, og inden vi står ude på byggepladsen, hvor vi ved, at det for alvor bliver dyrt.

Særligt når det handler om innovationsprojekter som vores, hvor opgaven er at bygge morgendagens hospital, stiller det store krav.

"Bygherreorganisationen skal opruste på discipliner som risikostyring, porteføljetænkning og businesscase for at imødegå risici i projekterne," kan der læses i førnævnte rapport.

Holdbare løsninger 

Vi er enige, for det er væsentligt, at vi lærer fra andre brancher, når det gælder at afdække risici og samtidig sikre, at bygningen ender med at blive, som tiltænkt. Bygherreforeningens indspark til debatten om, "at nye bygninger er forandringsprojekter, der kommer til at påvirke hverdagen for mange mennesker og er med til at skabe en ny virkelighed i samfundet." 

Det er et ansvar, som forpligter. 

Gennemsigtighed, kommunikation og fast styring fra bygherres side er helt afgørende for at få leveret et robust projekt til budget og til tiden. Men rådgiver har også et stort ansvar for at sikre niveauet af vores komplekse byggerier. Udover realistisk projektering er det vigtigt, at rådgiver klæder bygherre på med fagligt udsyn og holdbare løsninger, så vi træffer de rette beslutninger. Altså et fokus på god kvalificeret rådgivning. Vi kan faktisk ikke bygge ambitiøst uden.  

Indlæg i Licitationen

Læs Inge Ebbensgaard, informationschef, Foreningen af Rådgivende Ingeniører debatindlæg her og Bygherreforeningens indspark her

Redaktør