​​

Løsning fundet for naturen ved det nye Nordsjællands Hospital

​Hillerød Kommune og Nyt Hospital Nordsjælland har fundet en ny løsning, der imødekommer en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i november 2019. Afgørelsen medførte, at Hillerød Kommune skulle genbehandle en dispensation vedrørende placeringen af parkeringspladser ved hospitalet i det beskyttede naturområde Salpetermosen.

Vent...

​Per Tærsbøl, formand for byggeriets politiske følgegruppe, er imponeret over det samarbejde, der har gjort den nye løsning mulig. "Der har været et utroligt godt samarbejde mellem bl.a. Region Hovedstaden, herunder Nyt Hospital Nordsjælland, og Hillerød Kommune for at få det her på plads. Hele vejen rundt har politikere og embedsmænd arbejdet på at finde en løsning. Det er for mig et bevis på, at samfundet ser værdien i et moderne sundhedsvæsen og vil det nye hospital".

 
Med den nye løsning er det blevet muligt at skabe erstatningsnatur på et areal, der er dobbelt så stort som arealet af den mose, som nedlægges for at sikre den bedst mulige adgang til hospitalet.

 
"Hospitalet skal ligge i smuk natur, fordi vi ved, at udsigt til naturen virker beroligende og gavner patienternes bedring. Vi har hele tiden gjort os umage for at passe på naturen både før og efter vi modtog klagen fra Danmarks Naturfredningsforening ift. placeringen af parkeringspladser",
siger projektchef Sune From fra Nyt Hospital Nordsjælland og tilføjer
"Jeg synes, at vi har strakt os langt, og derfor er jeg glad for den nye dispensation".

 
Hospitalets parkeringspladser er med den nye løsning flyttet væk fra det beskyttede naturområde, så det kun er nødvendige adgangsveje og stier, som berører beskyttet natur.
Det nye Nordsjællands Hospital planlægges nu med 2.000 parkeringspladser.

 
"Vi er glade for at Nyt Hospital Nordsjælland og Region Hovedstaden har fundet nye løsninger, og derfor har bedt os om en ny dispensation. Nye forslag om det, der kaldes erstatningsnatur for den natur, som projektet ikke kan undgå at påvirke, er efter kommunens vurdering gode. Vi vil tage hensyn til både mennesker og natur", siger Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen.

Det nye hospital i Nordsjælland

  • +310.000 borgere i optageområdet
  • 70.000 akutte indlæggelser om året
  • 570 ensengsstuer
  • 121.000 m2
  • Samlet budget: 4,5 mia. DKK i 2018-priser
  • Bygherre: Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden
  • Totalrådgiver: Herzog & de Meuron / Vilhelm Lauritzen Arkitekter


Spørgsmål? Kontakt venligst:

Kommunikationsrådgiver Jon Hansen, Nyt Hospital Nordsjælland: Tlf. 24 41 50 01 – Send en mail


 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor