"Træ gør hospitalet mere menneskeligt"

Vi har bedt arkitekt Søren Daugbjerg fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter sætte ord på denne fase af byggeriet. Lige nu handler det om valg af overflader og udformning af patientstuer.

Søren Daugbjerg er arkitekt og adm. direktør og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der sammen med Nyt Hospital Nordsjællands schweiziske arkitekter fra Herzog & de Meuron står for arkitekturen af det kommende hospital i Nordsjælland.

Vi har spurgt ham, hvad arkitekterne er optagede af i netop denne fase.

"Byggeteknisk befinder vi os lige nu i projektforslagsfasen, hvor vi arbejder med rum, materaler og overflader. Vi arbejder især med udformningen af de enkelte rum som fx sengestuen. Der en lang række kliniske krav, der skal tages højde for som arbejdsgange for personalet. Samtidigt skal sengestuen være et dejligt sted for patienten at blive rask i. Derudover har vi også haft fokus på hospitalets logistiksystemer, der skal håndtere fx distributionen af mad, varer og medicin og sørge for bortskaffelse af affald. Det er meget vigtigt for at skabe det effektive hospital." 

Hvilke konkrete materialer er i spil?

"Vi meget optagede af naturlige materialer som fx træ, som selvfølgelig skal holdes op imod de krav, der er til hygiejne og drift på hospitalet."

Hvorfor mener I, at træ er vigtigt?

"Træ er et naturligt materiale, der udstråler varme og venlighed. Det mener vi passer godt med ønsket om at skabe et venligt hospital, der skal bruges af mennesker."

Kan bygningens arkitektur ændre sig i de næste faser?

"Byggeriets overordnede arkitektoniske linjer forventer jeg bevaret. Men der sker løbende mindre justeringer, og de bliver mere og mere i detaljen."

Hvad er du personligt mest tilfreds med?

"Projektet er en fantastisk kombination af et lavt, venligt hospital i menneskelig skala og et effektivt hospital, der kan tilbyde den bedste behandling. Det er meget enestående. Bygherrens ambition om at skabe nye standarder for hospitalsbyggeri er klart udtrykt i vores arkitekter Herzog & de Meurons projekt på et meget højt niveau. Dette gør hospitalet meget interessant at arbejde med for hele vores internationale rådgivergruppe​."

Redaktør