NHN Talk #1 - Christian Bason

Hvad betyder designtænkning i fremtidens sundhedsvæsen?

Hvordan kan vi bruge designtænkning i fremtidens sundhedsvæsen, så patientens behov kommer i centrum - ikke blot på papiret, men reelt ude i virkeligheden, hvor mødet mellem hospital og patient jo finder sted. Det diskuterede vi i dag med direktør Christian Bason for Dansk Design Center.

Tak til alle, der lagde vejen forbi vores første "talk" - et format, hvor vi også fremover vil invitere relevante aktører til at sætte ord på de udfordringer og mulige løsninger, som peger ind i fremtidens behov. Og hvor alle kan debattere og stille spørgsmål.

Og tak til Christian Bason for at udfordre os og dele sine erfaringer.


Du kan se hele oplægget her:


Redaktør