Naturen rykker ind på hospitalet

For både personale og patienter giver det mening at invitere naturen indenfor. Lys og grøn beplantning er to elementer, som Nyt Hospital Nordsjælland lige nu kigger på​

Et parkeringshus i organisk form med grøn beplantning på siderne og patientstuer med lyssætning, der følger døgnrytmen og giver et lys, der svarer til det udenfor​.

Det har to medarbejdere fra Nyt Hospital Nordsjælland i denne uge set på hospitalet i Glostrup ved et arrangement i en netværksgruppe, der deler viden om innovation på tværs af hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden. 

Ved samme lejlighed blev der også vist en prototype af en brugervenlig lampe, som kan simulere lysets rytme for forskellige patientgrupper.

Hvorfor er naturen vigtig på et hospital​?

"Vi synes det er inspirerende at se projekterne ​​på Glostrup Hospital, der er rigtig langt fremme, når det gælder brugen af grøn beplantning på p-husets vægge samt døgnrytmelyset for de neurologiske patienter. Vi glæder os til at se resultatet af det forskningsarbejde, der foregår og ser frem til at åbne op for en diskussion af, hvordan vi konkret kan bruge erfaringerne på Nyt Hospital Nordsjælland," siger innovationskonsulent Minna Nordahl Jørgensen.

Lyssætning på hospitaler har en afgørende betydning for kroppens døgnrytme og den helbredelse, der skal finde sted for patienterne. Forskning peger også på, at lyset har afgørende betydning for jobtrivslen hos de ansatte og måske ligefrem kan være med til sænke personalefraværet.

Redaktør