Nu er vi i gang på hospitalsgrunden

Det næste halve år gør vi klar til byggeriet af Nordsjællands nye hospital. Blandt andet opsættes der i disse dage et paddehegn. Det skal sikre, at de strengt beskyttede arter som for eksempel den spidssnudede frø ikke kommer til skade på byggepladsen men bliver i Salpetermosen.

Har du for nylig kørt på Overdrevsvejen syd for Hillerød eller gået en tur i området? Så har du måske bemærket, at der er kommet flere mennesker og maskiner i Favrholm. Det skyldes især, at den såkaldte byggemodning er begyndt.

”Inden vi stikker spaden i jorden og sætter et byggepladshegn op, skal vi – sammen med blandt andet Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning – have gennemført en række indledende aktiviteter.” Det fortæller Sune From, som er projekt- og entreprisechef for byggeriet af det kommende hospital.

Anlæg af byggepladsvej fra Overdrevsvejen.

Der kommer nye veje og trafikkryds

Region Hovedstaden har erhvervet hospitalsgrunden, Museum Nordsjælland har sluttet det arkæologiske arbejde, og ifølge planen er det nu tid til det forberedende arbejde.

 

Derfor anlægges der i vinteren og foråret 2018 to nye veje, som skal give adgang først til byggepladsen og siden til det færdige hospital. Og når vejene er klar, anlægges der hen over sommeren 2018 to nye lysregulerede kryds på Overdrevsvejen.

 

Hvis du kommer jævnligt i Favrholm, vil du vide, at den regionale sti – Salpetermosevej – løber gennem hospitalsgrunden. Den sti bliver også omlagt, så den fortsat kan benyttes af fodgængere og cyklister.

 

Padderne beskyttes af et hegn

Desuden medfører byggemodningen, at der opsættes et paddehegn. Det betyder, at ikke bare padderne, men også mosen, engen og vandhullerne i disse dage afskærmes med et hegn. Det sker for at skåne og bevare naturen intakt i den nordlige og østlige del af hospitalsgrunden.

 

Et færdigt hospital kræver som bekendt forsyninger. Mange forsyninger. Derfor flyttes og lægges der i løbet af det næste halve år også ledninger på og omkring hospitalsgrunden. Der er især tale om ledninger til el, vand, fjernvarme, fjernkøling, tele og it. Og samtidig nedrives de eksisterende bygninger for at gøre plads til byggeriet.

Materialer til ledningsarbejdet.

Følg med i hospitalsbyggeriet

”Vi vil gerne gøre det muligt for alle at følge med i, hvordan arbejdet skrider frem”, oplyser Sune From. ”Når byggeriet for alvor går i gang, regner vi med at lægge videooptagelser og dronebilleder på vores hjemmeside og Facebookside med jævne mellemrum. Desuden undersøger vi muligheden for at lave et besøgscenter med en udsigtsplatform ved siden af byggepladsen.”
Redaktør