​Udviklingsarbejdet frem mod det nye hospital er i fuld gang. I øjeblikket er der stor begejstring for en digital løsning, der skaber bedre kommunikation mellem patienter og fagpersonalet på hospitalet i forbindelse med en operation eller scanning.  Foto: © Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

App gør det lettere at være patient

​Ny app målretter kommunikationen mellem hospital og de foreløbige resultater lover godt. Ambitionen er at udbrede løsningen til flere afdelinger. Se Lorrys indslag her 

Vent...

I lufthavnen er det en populær del af servicetilbuddet, at kunderne kan downloade en app-løsning, der gør det muligt at tjekke ind og modtage informationer om boarding, forsinkelser og bagagestørrelser. Nu tester Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde med virksomheden Emento et lignende digitalt tiltag på Nordsjællands Hospital med positive tilbagemeldinger fra patienter og personale.

Den digitale assistent er en app, der tager patienterne i hånden og forbereder dem på forestående operationer eller forløb. Appen kommer bl.a. med påmindelser om faste, træning og andre forberedelser. Informationer, der giver mening for patienterne at få op til en konkret operation eller et behandlingsforløb (testes pt. på Ortopædkirurgisk og Billeddiagnostisk Afdeling, red.).

Se Lorrys indslag her

Tættere dialog med patienten

Løsningen kan ses som et patientnært supplement til den kommunikation, der i dag finder sted i e-boks, da det nu er muligt løbende at præsentere patienten for den information, der er relevant, når det er relevant. Et tiltag, der har været efterspurgt hos patienterne. Det kan fx være en konkret påmindelse om, hvornår patienten skal holde pause med mad og drikke forud for en operation. Korte videoer med enkle budskaber om operationen fortalt af hospitalspersonalet hjælper desuden med at gøre patienterne fortrolige med det, der skal ske på hospitalet.

Med konkrete notifikationer og en samtalestruktur, der lægger op til, at patienten kvitterer ved modtagelse af beskeder, bliver det muligt at gå i dialog og minde om det, patienten måske har glemt. På den måde styrkes også ejerskabet hos patienterne, og det er med til at skabe tryghed, viser de foreløbige erfaringer:

"Jeg ville ikke have været kommet igennem det ligeså godt, hvis jeg kun fik informationen i E-boks. Man får en forståelse for, hvad der skal lægges vægt på og kun det vigtigste. Det er korte og præcise videoer og ikke en lang tale om en masse ting og sager." - Knæpatient, Stefan G. Rasmussen, 71 år.

”Videoerne hjælper med at afmystificere operationen, fordi de er visuelle, og det aktiverer sanserne på en anden måde end bare tekst. Jeg var for eksempel ret glad for, at jeg inden operationen havde set det leje, jeg skulle ligge på, for så vidste jeg på dagen, at det ville se sådan ud, og det gjorde mig tryg.” – Skulderpatient, Pia Brunse, 65 år.

Mulighed for at handle

Set fra sundhedspersonalets perspektiv giver løsningen mulighed for konkret at handle på informationer eller manglende informationer fra patienten, fx hvis en patient ikke har fået ”tjekket ind” ved væsentlige handlinger inden en operation.
”Tidligere har vi givet en meget stor mængde af information på kort tid og ofte på et tidspunkt, hvor patienterne ikke helt har kunnet rumme informationen. Med appen kan vi guide patienterne igennem forløbet, på et tidspunkt, i en mængde og i et tempo, som passer hver enkelt patient. Det har uden tvivl styrket vores kommunikation,” siger afdelingssygeplejerske Pernille Greisen fra Ortopædkirurgisk Afd., Nordsjællands Hospital.

Tanken er at udbrede projektet til andre afdelinger, når de samlede resultater og potentialer er evalueret. I et lidt større perspektiv åbnes der nu op for at komme problematikken med udeblivelser til livs. Udeblivelser er som bekendt dyrt for vores sundhedsvæsen og er et forstyrrende element på afdelingerne, der ofte skal ændre i planlægningen med kort varsel.

”Jeg er meget begejstret for dette innovationsprojekt, da vi får åbnet op for bedre patientforløb og flow på hospitalet. Også samfundsøkonomisk giver det rigtig god mening at gentænke kommunikationen med vores patienter og på den måde dæmme op for udeblivelser, som koster mange penge. Her har vi et konkret værktøj, vi forventer kan hjælpe os på vej,” siger projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, Henrik Schødts.

Det private og offentlige løfter innovation sammen

Projektet er et offentligt-privat samarbejde med virksomheden Emento, hvor målet er at samskabe nye borgerrettede løsninger.
”Ved at inddrage patienter og klinikere i udviklingsprocessen skabes et større ejerskab over kommunikationen, og vi oplever øget tryghed fra begge parter. OPI-samarbejdet har været med til at modne vores digitale forløbsguide, så vi nu er klar til at understøtte flere forskellige typer forløb. Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med Nordsjællands Hospital,” siger direktør for Produkt og Innovation, Klaus Veng fra Emento.

Vil du høre mere? 

Kommunikationsansvarlig, Nyt Hospital Nordsjælland, Ann-Marie Olsson, Tlf.: 28 12 34 44, Mail: ann-marie.olsson@regionh.dk

Projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland, Henrik Schødts, Tlf.: 31 43 20 41, Mail: henrik.schoedts@regionh.dk

FAKTA om Nordsjællands nye hospital
  • +310.000 borgere i optageområdet
  •  +500.000 ambulante behandlinger om året
  • 70.000 akutte indlæggelser om året
  • 115.800 m2
  • 570 ensengsstuer
  • Samlet budget 4,5 mia. DKK i 2018-priser
  • Bygherre: Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden
  • Totalrådgiver: Herzog & de Meuron / Vilhelm Lauritzen Arkitekter
  • Regionh.dk/nythospitalnordsjaelland


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor