Nyt fra arkæologerne

​Arkæologerne har fundet  både en kølle og spydspids i tørvegrave fra tiden omkring 2-300 e. Kr.

​Kølle fra fra tiden omkring 2-300 e. Kr. 

​Museum Nordsjælland har været i gang med arkæologiske udgravninger på området ved siden af hospitalsområdet, som Region Hovedstaden også forventer at erhverve.

I den forbindelse har arkæologerne fundet flere tørvegrave fra tiden omkring 2-300 e. Kr. – en periode, der kaldes romersk jernalder – og i tørvegravene blandt andet en spydspids af ben og en trækølle. De arkæologiske udgravninger har også ført til fund af bopladsspor fra samme periode.


Spydspis fra fra tiden omkring 2-300 e. Kr. 

Tørvegravene lå i den samme mose, som Museum Nordsjælland har undersøgt på hospitalsområdet, og alle moselagene i tørvegravene er nu totaludgravet. Der var cirka 35-40 styk af varierende størrelser – fra 0,5 til 3 meter i bredden og fra 0,4 til 1,5 meter i dybden. Tørvegravene indeholdt dyreofringer, genstande af ben og træ samt enkelte halve lerkar.
Redaktør