Patienter tager godt imod sms-service

I travle perioder får patienter med lette skader en sms, når akutafdelingen på Nordsjællands Hospital er klar til at se dem. Patienter melder positivt tilbage  

"Det var virkelig luksus, at vi ikke skulle sidde og vente. Det er trods alt sjovere at være hjemme."

"Jeg tog hjem og arbejdede videre."

Sådan siger nogle af de patienter, som har takket ja til et sms-tilbud, som vi siden juni har testet i akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital. 

I travle perioder med lang ventetid får patienter med lettere skader et tilbud om at modtage en sms 30 min. før forventet undersøgelse og behandling​.

Positive tilbagemeldinger fra patienterne

Tilbuddet er generelt blevet godt modtaget af testgruppen, der fik mulighed for at tage hjem eller udnytte ventetiden aktivt til at handle ind eller arbejde.

"Vi kan fra evalueringen af sms-servicen se, at patienterne generelt tager godt imod løsningen og udnytter ventetiden aktivt til præcis de gøremål, som giver bedst mening for dem. Det er meget positivt. Der er stadig et stykke arbejde med at forbedre de understøttende processer, men vi er godt på vej til at gøre ventetid til en mere behagelig oplevelse," siger Marie Brøndum Bay, projektleder fra Nyt Hospital Nordsjælland.

Tak til det engagerede personalet på Nordsjællands Hospital, som deltog i workshoppen og lige nu er med til at forbedre arbejdsgangene, der skal understøtte systemet.

Fakta om projektet:

  • ​I projektet "Synlig Ventetid" får patienter med skader, der ikke er akut behandlingskrævende et tilbud om at modtage en sms 30 minutter før forventet undersøgelse og behandling. 
  • 75 pct. ser meget positivt på sms-tilbuddet. 78 pct. af de adspurgte patienter benyttede ventetiden til at tage hjem eller til at tage ud at handle.
  • De resterende 22 pct. var typisk for skadede til at forlade venteværelset. I gruppen af patienter, som ikke fik tilbudt sms-løsningen, forlod kun 32 pct. venteværelset.

 For mere info kontakt innovationskonsulent Marie Brøndum Bay. 

Mail: marie.broendum.bay@regionh.dk

Redaktør