"Personalet vægter de praktiske hensyn"

Vi har spurgt Iben Sorgenfrei, overlæge på Anæstesiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital om, hvad det betyder for personalet, at vi bygger rum i realistisk størrelse

09_patient room.jpg

Hvad betyder det, at personalet nu fysisk kan se fremtidens sengestue og et udsnit at et venteområde?

"DET GIVER RIGTIG GOD MENING, at det kliniske personale, der har sin gang i de områder kan give feedback og gode ideer ifht. om indretningen kommer til at fungere i patienternes hverdag, især hvis der er noget, der ikke fungerer optimalt, for så er der tid til at ændre det. Derudover tror jeg ikke, vi skal undervurdere, at de her konkrete rum er med til at "holde gryden i kog" - at fortælle personalet, at der stadig arbejdes med det nye hospital, og at det selvfølgelig bliver til noget. Jeg tænker også, at en generel stille glæde og forventning vil indfinde sig - det ser jo virkelig fantastisk ud på billederne. Lige nu går mange rundt i nedslidte og utidssvarende omgivelser, som gør arbejdsgangene tunge."

Hvad vil personalet vægte, når de går rundt i fremtidens sengestue, tror du?

"PERSONALET VIL VÆGTE de praktiske hensyn først - kan du bevæge dig rundt på stuen? Er der plads til de funktioner, der skal være? Kan pårørende være der? Vil der være let adgang til at servicere patienten? Alt på de nye sengestuer vil jo fremstå som et positivt fremskridt. Der er lys, smukke overflader og en fornemmelse af ro."

Kan tiltaget hjælpe med at bygge bro mellem det eksisterende hospital og fremtidens, når det handler om at skabe medejerskab til det nye?

"DET KAN SAGTENS TÆNKES, at det vil have den funktion - specielt hvis vi gør meget mere ud af at gøre reklame og inddrage det kliniske personale. Måske møde op til morgenkonferencer/afdelingsmøder for udvalgte afdelinger, hvor de kan få deres kommende afdeling præsenteret. Sengeafsnit er jo meget standardiserede, men tænker at vi sagtens kan gøre meget mere ud af dette, så ringene spreder sig i vandet."

Læs projekt- og entreprisechef Sune From fra Nyt Hospital Nordsjælland fortælle mere om de nye 1:1-modeller af rummene.

Redaktør