Plads til et produktionskøkken på det nye Nordsjællands Hospital

Regionsrådet har godkendt de endelige tegninger til det nye hospital i Nordsjælland, som skal stå færdigt i 2021. Tegningerne giver mulighed for på sigt at indarbejde et produktionskøkken

Med et godkendt projektforslag bliver alle væsentlige rammer i det nye hospital lagt helt fast. Det ligger blandt andet nu også fast, at hospitalets logistiske hjerte, den såkaldte serviceby, flyttes ud af hospitalets kælder til en selvstændig bygning. Det bliver en markant og mærkbar forbedring af hospitalets flows og vil reducere støjgener fra tung trafik for de mennesker, som skal bruge hospitalet.

"Vi har kæmpet en hård kamp for at få lov til at bygge et produktionskøkken som en del af projektet, men vi har endnu ikke fået lov af Sundhedsministeriet. I de tegninger, vi nu har godkendt, får vi imidlertid muligheden for at bygge et køkken. Det er jeg meget glad for, for vi vil gerne kunne tilbyde patienter og pårørende sund og ernæringsrigtigt mad, som er tilberedt på stedet," siger formand for Regionsrådet, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Flot og funktionelt

Om det forelagte projektforslag siger formand for politisk følgegruppe Per Seerup Knudsen (S):
"Det oprindelige vinderforslag fremtræder nu som et flot stykke arkitektur, der med sine bløde linjer passer ind i Nordsjællands landskab og fremstår som en bygning, der imødekommer patienternes, personalets og de pårørendes behov. Det er lykkes at skabe en horisontal bygning i samspil med og hensyntagen til naturen, og hvor det naturlige træ – som bygningsmateriale anvendes til at fremhæve det imødekommende hospital," siger Per Seerup Knudsen, formand for politisk følgegruppe.

Han lægger særlig vægt på, at projektet imødekommer krav om funktionalitet, logistik og tilgængelighed for alle samt bæredygtighed og fornuftig drift og vedligeholdelse.
Det er de schweiziske Arkitekter Herzog & de Meuron samt danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der har udarbejdet projektforslaget, som løbende er blevet udfordret og yderligere kvalificeret af Nyt Hospital Nordsjælland. Dette for at sikre, at brugernes kommentarer og input er tænkt ind i den færdige bygning, ligesom projektets bygbarhed herunder især en robust byggeøkonomi, forsyningsmuligheder og bæredygtighed har været vigtige opmærksomhedspunkter.

Det nye hospital forventes at stå færdigt og klar til at blive taget i brug i løbet af 2022. 

Se mere om projektforslaget her

For pressekommentarer og yderligere information kontakt:

Nyt Hospital Nordsjælland:
Presse- og kommunikationskonsulent Nyt Hospital Nordsjælland, Louise Lykke,
M: + 45 5160 5772, louise.lykke.hansen@regionh.dk

Region Hovedstaden:
Presse- og kommunikationskonsulent Joakim Sandall, Enheden for Medier og Omdømme, M: +45 2058 9416, presse@regionh.dk 

Redaktør