Mange fødsler - også i fremtiden

​​I 2016 blev der født rekordmange børn på Nordsjælland Hospital. Ikke mindre end 4120 børn kom til verden i Hillerød - mod 2900 børn for to år siden. Det stiller krav til fremtidens fødegang.

Det høje fødselstal er en glædelig nyhed for Nordsjællands Hospial, men stiller  også krav til fremtidens fødegang, der skal være gearet til at håndtere de mange fødsler.

"Det er på mange måder meget glædeligt, at vi har så mange fødsler her i Nordsjælland. Det er med til at styrke fagligheden og vores speciale. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal være meget skarpe på, at vi får en forøget aktivitet i fremtiden og får de nødvendige midler og rammer til at håndtere det - også på det nye hospital," siger chefjordemoder Tine Kirk Lind

Fødegang med nærhed til det vigtigste

Sammen med en række kollegaer fra såvel Nordsjællands Hospital som fra Nyt Hospital Nordsjælland er hun i øjeblikket dybt nede i de processer, der handler om at indrette fremtidens fødegang, så afdelingen kan håndtere et stigende antal fødende på et fortsat højt fagligt niveau. Både det ukomplicerede og akutte skal kunne rummes, og her er bl.a. nærhed til operationsrummene væsentligt, da tid er afgørende, når det gælder om at få et barn ud. Det har været et krav til arkitekterne helt fra start.

"Det er vigtigt, at vi får udnyttet pladsen optimalt og med gode flows og samtidig gør rammerne hyggelige og rolige. Rammerne skal både fungere for den fødende, for de pårørende og ikke mindst for personalet. Hvis ikke vi får skabt gode rammer, så bliver det ikke den trygge og rolige oplevelse, som det skal være," siger Tine Kirk Lind og tilføjer:

"Vi arbejder på at indrette så hensigtsmæssigt som muligt - ikke mindst set i lyset af, at vi har mange flere fødsler nu, end vi havde, da det nye hospital oprindeligt blev tegnet. Heldigvis er der udvidelsesmuligheder i projektet, og så kigger vi lige nu på, hvordan vi bruger rammerne optimalt for at sikre det antal fødestuer, der er nødvendigt," forklarer hun.

Nyt tilbud til førstegangsfødende

Derudover kigger hospitalet på at udvide tilbuddet til førstegangsfødende, så de kan gå hjem direkte fra fødegangen, dvs. føde ambulant, hvor forløbet er ukompliceret. 

"Derhjemme vil familien få et jordmoderbesøg dagen efter fødslen, en opringning på 2. dagen samt et besøg mere på 3. dagen. Men vi kommer ikke til at udskrive nogle, før mor og barn er klar til det – det budskab er meget vigtigt," siger Tine Kirk Lind.

Sådan bliver fremtidens fødegang på det nye hospital:

  • Fødegangen får sin egen akutindgang med bemandet modtagelse.
  • Der bliver otte fødestuer, hvor af fem stuer vil få et fødekar på stuen.
  • Brug af lys, lyd og indretning skal være med til at skabe en rolig afstressende atmosfære i tråd med de populære sansefødestuer – både den der i dag findes på Nordsjællands Hospital, men også med inspiration fra løsninger set på andre hospitaler.
  • Etablering af naturlige flows for personalet på afdelingen og med fokus på indretning og nærhed til bl.a. operationsgangen. Gennemtænkt placering af det nødvendige udstyr og øvrige remedier til fødslen, så personalet kan bruge tiden bedst – sammen med den fødende.
Redaktør