Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler konsolidering

Regionsrådet skal i juni tage stilling til anbefalingen, der bl.a. skal ses i lyset af konjunkturerne i byggeriet

​Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler politikerne i Region Hovedstaden, at økonomien i det nye akut-hospital ved Hillerød tilpasses de stigende byggepriser. På et møde for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland fredag 18. marts blev udfordringerne med økonomien præsenteret. En måde at tilpasse økonomien på kan være at skære ned på antallet af m2 til 110.000 m2 - fra de tidligere planlagte 124.000 m2.

Nyt Hospital Nordsjælland anbefaler, at tilpasningen sker i god tid inden byggestart, da erfaringer fra landets øvrige hospitalsbyggerier viser, at tidlig tilpasning er afgørende for en robust økonomi. Hvis anbefalingen om at skære i m2 følges, giver det desuden mulighed for at styrke en økonomisk reserve til byggefasen. Erfaringer fra andre store byggerier viser, at økonomien ofte bliver presset, når byggeriet går i gang.

Projektdirektør Henrik Schødts, Nyt Hospital Nordsjælland:

- Med den her anbefaling ønsker vi at vise rettidig omhu og aktiv risikostyring. Det, mener vi, er den ansvarlige vej at gå. Det er en almindelig del af et byggeprojekts natur at foretage tilpasninger. Vi bestræber os til gengæld på at fastholde de helt centrale elementer for Nyt Hospital Nordsjælland som nærhed mellem specialerne, en velfungerende logistik og imødekommende omgivelser.

Han understreger, at hvis byggepriserne igen falder, kan der selvfølgelig være mulighed for at justere antallet af m2 tilbage til planlagte 124.000 m2.

En reduktion i m2 kan også indebære 90 færre senge ud af de 662 planlagte, ligesom der kan blive reduceret i antallet af ambulatorierum. Hospitalet skal stadig kunne løse de forventede aktiviteter, når byggeriet står færdigt. Det forudsætter dog en væsentlig optimering af hospitalsdriften, men det lægger hospitalets særlige form i forvejen op til. I Nyt Hospital Nordsjællands anbefaling lægges op til, at tilpasningen i første omgang omfatter alle afdelinger – dog med undtagelse af fødeområdet og fælles akut-modtagelse.

Hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital, Bente Ourø Rørth:

- Jeg er tilfreds med foreslåede justeringer, der er nødvendige for, at vi i sidste ende kan få skabt det kvalitetsbyggeri, som vi ønsker. Jeg ser meget positivt på, at tilpasningen sker under hensyntagen til gode patientforløb og effektive arbejdsgange for personalet. Tilpasningen er sket i et konstruktivt samarbejde med hospitalets medarbejdere.

Politikerne bliver forelagt det reviderede dispositionsforslag i juni med henblik på en endelig beslutning.

 

For yderligere information og kommentarer:

Nyt Hospital Nordsjælland:

Kommunikationsansvarlig, Ann-Marie Olsson, tlf.: + 45 28 12 34 44louise.lykke.hansen@regionh.dk

Redaktør