​© Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Nordsjællands nye hospital på vej i udbud

Første fase i udbuddet er prækvalifikation af entreprenører. Vi leder efter en hovedentreprenør, der deler projektets visioner og kan håndtere byggeriets størrelse

Vent...

​Projektorganisation Nyt Hospital Nordsjælland gør nu klar til at udbyde byggeriet af det kommende superhospital. Første fase er prækvalifikation af hovedentreprenører.

 "Opførelsen af det nye hospital i Nordsjælland giver en unik mulighed for at nyfortolke hospitalsvæsenet. Projektet har potentiale til at blive et referenceværk for fremtidens hospitaler. Nu leder vi efter en hovedentreprenør, der kan få projektet i mål," siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Entreprenører inddrages tidligt

Nyt Hospital Nordsjælland har valgt en udbudsmodel, der sikrer tidlig inddragelse af entreprenører og gode muligheder for løbende at tilpasse projektet i overensstemmelse med markedssituationen. Konkret er udbudsmodellen delt op i to faser i en hovedentreprise, hvor byggemodning og kælderkonstruktioner påbegyndes samtidig med, at projektmaterialet færdiggøres og fagentreprenører vælges.

 Udbudsstrategien er testet på væsentlige danske og udenlandske entreprenører via tekniske markedsdialoger. Nu er det afgørende for Nyt Hospital Nordsjælland at finde den rette hovedentreprenør.


 "Prisen vil selvfølgelig være afgørende for valget, men det handler i høj grad om at finde en entreprenør med en erfaren organisation og et solidt økonomisk fundament, der kan håndtere et så stort byggeri som vores. Vi er klar til at vælge en hovedentreprenør, der forstår og deler vores visioner, og som kan sikre kvaliteten af det ambitiøse byggeri. Derfor søger vi også en samarbejdspartner, som arbejder med moderne teknologi under udførelsen og som har bevist sin evne til at styre store projekter og håndtere de risici, som store byggerier ofte møder undervejs," siger projektdirektør Henrik Schødts.

Byggemodningen er godt i gang

Hvis du i år er kørt en tur forbi grunden omkring det kommende hospital, har du kunnet se, at maskiner allerede er i fuld gang med modning af grunden. Etableringen af byggepladsveje er startet, beskyttede dyrearter er flyttet til indhegnede naturområder og ledninger er lagt om. Selve byggeriet af hospitalet ventes at starte i løbet af 1. halvår 2019.

 "Vi har taget ved lære af andre offentlige byggerier i tilrettelæggelsen af vores proces. Vi ønsker at sikre tilstrækkelig tid til at byde på opgaven og gennemføre forhandlinger. Vi går benhårdt efter at få en udføreslsestidsplan, der holder, og i den forbindelse er det afgørende, at projektmaterialet er gennemarbejdet. Derved er håbet, at vi får et bedre byggeri i den sidste ende og ikke mindst en bedre byggeproces for alle parter," siger Henrik Schødts.

Inden byggemodningen blev påbegyndt, er der gået en forberedelsestid med ekspropriation (frikøb af en række grunde) samt en række miljø- og jordundersøgelser. 

Om udbuddet

  • Faseopdelt EU-udbud
  • Tidlig inddragelse af hovedentreprenøren
  • Byggeri initieres imens detailprojektering pågår
  • Åbent og transparent samarbejde ml. bygherre, projekterende og hovedentreprenøren.
  • Vinder findes ud fra pris, samarbejde, organisation, metode og optimeringsforslag
  • Omfattende brug af digitale redskaber
  • Værdiskabelse fra og for alle parter

Det nye hospital i Nordsjælland

• +310.000 borgere i optageområdet

• +500.000 ambulante behandlinger om året

• 70.000 akutte indlæggelser om året

• 570 ensengsstuer

• 118.000 m2

• Samlet budget 4,5 mia. DKK i 2018-priser

• Bygherre: Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden

• Totalrådgiver: Herzog & de Meuron / Vilhelm Lauritzen Arkitekter


Læs mere om udbudsmodellen her

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor