Unge hjælper Nyt Hospital Nordsjælland med fremtidens operationsstue

​Spil musik for patienterne og gem maskinerne væk. Sådan lød nogle af de ideer, som elever fra Kingoskolen for nylig gav til innovationsholdet fra Nyt Hospital Nordsjælland. Målet er at gøre fremtidens operationsstue til et rarere sted at være for både børn, voksne og personale

​Eleverne besøger operationsstue

​"Hvad med at bruge beroligende farver i rummet og gemme alle maskiner og kabler væk i vægge, gulve og lofter?"

Sådan lød et af de forslag, som Nyt Hospitals innovationsgruppe fik, da godt 20 elever fra 9. klasse på Kingoskolen i Slangerup lagde vejen forbi. Skoleklassen er med i projekt Inno-Elev. Et skoleprojekt, der skal sætte entreprenørskab på dagsordenen i uddannelsessystemet og samtidig give virksomheder et ungt og nytænkende blik på sig selv.

Hver dag opereres ca.100 patienter - heraf ca. 20 børn på Nordsjællands Hospital.

Anæstesiologisk overlæge Iben Sorgenfrei tog klassen med forbi en operationsstue på Nordsjællands Hospital for at vise, hvordan et operationshold arbejder i dag.

Ideen var at få de unges input til, hvordan fremtidens operationsstue kan indrettes, så oplevelsen af stuen bliver mere behagelig – både for den pågældende patient og for personalet.

"Det ligner et slagterhus," udbrød flere elever da også, da de så rummet, som er meget lig standarden på mange andre danske hospitaler.

Høje lyde fra såvel EKG-skærme som respirationsanlæg kan skabe en lidt hektisk stemning for personale og pårørende. Ofte er der 8-10 personer i lokalet – alle med en forskellig rolle.

Rolig musik til patienten

Eleven Miriam foreslog at spille beroligende musik for patienten inden bedøvelsen, mens klassekammeraten Klaus foreslog, at læger og operationssygeplejesker fik en slags øresnegl monteret, så det kun var dem, der skulle reagere på de forskellige lyde, der hørte dem. Et forslag, der fik anæstesilægen til at nikke anerkendende.

​Iben Sorgenfrei pointerede, at de mange kabler på gulvet og de pladskrævende maskiner er en konkret udfordring for personalet. Derfor var hun ikke bleg for at sætte en lille Nobelpris på højkant til dem, der kan skabe "den ledningsfrie operation".

Projektdirektør fra Nyt Hospitals Nordsjælland, Henrik Schødts, ser frem til at få endnu flere bud fra de unge, når de har afleveret deres innovationsopgave.

"Nyt Hospital Nordsjælland er meget åbne over for input udefra, da vi lige nu kigger på indretning af det nye hospitals mange operationsstuer.  I dag fylder fx dyrebart operationsudstyr meget omkring operationsbriksen og giver måske et lidt voldsomt og rodet visuelt indtryk, så det er en af innovationsgruppens konkrete udfordringer," siger Henrik Schødts.

Redaktør